Skolebesøg

Om vores skoleformidling

Vi er en del af Den Grønne Læseplan i Billund Kommune, og vi tilbyder undervisningsformidling til folkeskolerne fra 4.-9.klasse. Lokale fri- og privatskoler er også velkomne til at benytte vores skoleformidling.

Vi tilbyder undervisningsforløb og rundvisninger på vores forskellige matrikler:

 • Flisværket: Tingvejen 398, 7200 Grindsted
 • Varmeværket: Tårnvej 24, 7200 Grindsted
 • Vandværk: Tårnvej 29, 7200 Grindsted

Vi ønsker at pirre elevernes nysgerrighed, motivation og interesse for den grønne omstilling og en bæredygtig fremtid - både for Grindsted og Danmark. Det er vores mål at give eleverne en faglig indsigt gennem undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i vores lokale og miljøbevidste arbejde som multiforsyning.

Det gør vi gennem sjove hands-on aktiviteter, inspirerende oplæg og konstruktiv dialog. Der vil være en skoleunderviser og en driftsmedarbejder med på hele besøget, så vi sikrer det faglige udbytte.

Værd at vide:

 • Vi tager imod skolebesøg hele året rundt
 • Et skolebesøg varer typisk 2-3 timer afhængigt af indhold
 • Aftal jeres besøg i god tid, så vi planlægge jeres besøg bedst muligt og sikre, at I får en god oplevelse.
 • Det er gratis at komme på besøg for Billund Kommunes folke-, fri- og privatskoler

Vi forventer:

 • At I har aftalt en tid for jeres besøg med vores skoleunderviser
 • At læreren/underviseren deltager aktivt i skolebesøget
 • At læreren/underviseren tager ansvaret for klassens opførsel under besøget. Vi er en fungerende arbejdsplads med mange knapper og dingenoter.

Herunder kan du læse mere om vores forskellige spændende undervisningsforløb og booke dem ved at kontakte vores skoleunderviser.

Marie Juncher
mja@gev.dk
43 14 00 78

Rundvisninger

På vores Flisværk og varmeværk vises besøgende rundt af vores varmemester, Berge og på vandværket er det vores maskinmester, Poul.

Alle rundvisninger suppleres med faglige spørgsmål i form af en quiz, der skal besvares undervejs.

Praktisk information

- Besøgsdage: Tirsdage-onsdage-torsdage mellem klokken 8.30-15.00

- Varighed: ca. 1 time

- Klassetrin: 4.-9.klasse

- Fag: Natur/Teknologi, geografi, biologi, fysik/kemi

- Indhold:

 • Velkomst og introduktion (10 minutter)
 • Rundvisning på det valgt værk (ca. 45 minutter)
 • Fælles afslutning og evaluering på besøget (ca. 10 minutter)
 • Madpakker kan medbringes - dog ikke ved rundvisninger på vandværket.
 • Eleverne skal medbringe penalhus

Efter besøget har eleverne viden om:

 • Deres lokale forsyning
 • Funktionen og processerne på det besøgte værk
 • Hvordan vi bedst muligt passer på fremtidens energiressourcer

 

Bæredygtig energiforsyning - Mellemtrin

Bæredygtig energiforsyning -byg en bæredygtig by! 

Vi bliver flere og flere mennesker på denne jord, og bæredygtig energiforsyning er derfor løsningen, for at kunne dække jordens energibehov i fremtiden. Med udgangspunkt i FNs verdensmål nummer  

 • 7: Bæredygtig energi  

 •  11: Bæredygtige byer og lokalsamfund 

får eleverne en kort introduktion til fossile brændstoffer, vedvarende energikilder og fremtidens udfordringer. Derefter skal de selv konstruere deres bud på fremtidens bæredygtig energiforsyning i Grindsted som en del af klassens bæredygtige by. Modellerne bygges i LEGO og præsenteres for hinanden til sidst. 

Besøget afsluttes med en rundtur på vores varmeværk med vores varmemester, hvor eleverne kan se hvordan et lokalt kraftvarmeværk fungerer. Rundvisningen indeholder også en quiz som eleverne skal læse undervejs.  

Målet med besøget er, at give eleverne en forståelse for forskellige typer energikilder, indsigt i erfare at de selv kan bidrage med løsninger på fremtidens bæredygtig energiforsyning. 

Praktisk information: 

Besøgsdage: tirsdage-torsdage 

Varighed: Ca. 2 timer  

Klassetrin: 4., 5. og 6. klasse. 

Fag: Naturfag, matematik 

LÆS LÆRERVEJLEDNINGEN

Indhold:  

 • Velkomst og introduktion (15 min.) 

 • 30 min. med bygning af modeller  

 • Fremlæggelse og fælles snak om de forskellige modeller (15 min.) 

 • 40 minutters rundvisning med varmemesteren på varmeværket 

 •  Fælles afslutning og evaluering på besøget 10 min. 

Efter besøget har eleverne viden om: 

 • Bæredygtig energiforsyning 

 •  Et kraftvarmeværks funktion 

 • Viden om egen påvirkning af miljøet og verdens ressourcer 

Praktisk information: 

 • Besøget kan starte med en rundvisning på varmeværket eller afsluttes med det. Det aftales internt. 

 • Der indlægges små pauser undervejs. 

 • Der er mulighed for at spise frokost i vores skolerum, hvor skolebesøget finder sted. 

 • Det forventes at underviseren deltager aktivt i besøget og tager ansvar for klassens opførsel. 

Rent vand i fremtiden - mellemtrin

Med udgangspunkt i FNs Verdensmål nummer 

 • 6: Rent vand og sanitet

får eleverne en introduktion til fremtidens udfordring: hvordan vi sikrer rent ferskvand i Danmark. Derefter skal eleverne i grupper konstruere en bæredygtig løsning med udgangspunkt i en realistisk situation. Modellen skal bygges i LEGO, papir eller tegnes på papir. Grupperne præsenterer til sidst deres ideer for hinanden.

Herefter er der rundvisning med vores maskinmester på vandværket i Grindsted. Her vil eleverne se, hvordan et vandværk fungerer og få mulighed for at stille spørgsmål. Under rundvisningen skal eleverne svare på fagligt relevante spørgsmål i form af en quiz, som gennemgåes til sidst i besøget.

Målet med besøget er, at give eleverne en forståelse og indsigt i de udfordringer der findes globalt og lokalt med sikring af rent drikkevand i fremtiden. Eleverne lærer om generel og bæredygtig vandforsyning og får en forståelse for vores alles ansvar om at sikre rent vand - også i fremtiden.

Praktisk information:  

Besøgsdage: tirsdage-torsdage mellem kl. 8.00-15.00  

Varighed: Ca. 2 timer   

Klassetrin: 4., 5. og 6. klasse  

Fag: natur/teknologi, matematik  

LÆS LÆRERVEJLEDNINGEN

Indhold:   

 • Velkomst og introduktion (15 min.)  

 • Oplæg og intro til udfordring (15 min.)

 • Byggeudfordring (30 min.)

 • Fremlæggelse (15 min.)

 • Vi går til vandværket samlet (5 min.)

 • Rundvisning med maskinmesteren på vandværket inkl. fagligt relevant quiz  (40 min.)

 •  Fælles afslutning og evaluering på besøget (10 min)  

 • Evt. Spisepause. 

Efter besøget har eleverne viden om:  

 • Lokal bæredygtig vandforsyning  

 •  Et vandværks funktion 

 • Vandets kredsløb 

 • Hvordan vi får rent drikkevand i Danmark

Praktisk information:  

 • Eleverne skal medbringe penalhus. 

 • På vandværket skal eleverne have blå futter på, dem sørger vi for. 

 • Der er mulighed for at spise madpakker udenfor om sommeren på vandværket.

 • Det forventes at underviseren deltager aktivt i besøget og tager ansvar for klassens opførsel. 

Escape Room om varmeforsyning - Udskoling

I vores escape room prøver eleverne kræfter med en fortælling om, at vores varmemester gerne vil uddanne flere varmemestre, som i fremtiden kan hjælpe med at levere bæredygtig varmeforsyning til Grindsted. Men han har kludret lidt i opgaverne, og eleverne skal derfor hjælpe ham med at få løst opgaverne, så de kan dygtiggøre sig og blive klar til at påtage sig opgaven.

For at blive lukket ud af vores escape room, skal de opvarme et modelhus med en varmeveksler til 10 grader. Lad jagten begynde!

Foruden en oplevelse i vores escape room får eleverne også en rundvisning på vores varmeværk af vores varmemester Berge. Han fortæller om vores forsyning, vores fokus på den grønne omstilling og svarer naturligvis på spørgsmål. Der er mulighed for at komme op på vores akkumuleringstank til sidst og få en flot udsigt over Grindsted.

Målet med besøget er, at give eleverne en forståelse og indsigt i et kraftvarmeværkes funktion. Elevernes lærer om fossile og vedvarende energikilder, og de får mulighed for at se de teknologier vi anvender. Det gennemgående tema for besøget er bæredygtig varmeforsyning.

Praktisk information

 • Besøgsdage: tirsdag, onsdag, torsdag mellem 8.30-15.00
 • Varighed: Ca. 2 timer
 • Klassetrin: 7.-9.klasse
 • Fag: Fysisk/Kemi, Geografi, Biologi, Matematik

LÆS LÆRERVEJLEDNING

Indhold

 • Velkomst og introduktion (ca. 10 minutter)
 • Escape Room til alle hold i grupper á 2-3 personer (ca. 45 minutter)
 • Rundvisnings med varmemesteren på varmeværket (ca. 40 minutter)
 • Fælles afslutning og evaluering af besøget (ca. 10 minutter)
 • Evt. spisepause

Efter besøget har eleverne viden om:

 • Bæredygtig energiforsyning
 • Et kraftvarmeværks funktion
 • Fossile og vedvarende energikilder

Anden info

 • Klassen skal være inddelt i 6 hold inden ankomst, da 3 hold er i gang på samme tid i vores Escape Room
 • Der er 25 grader i vores Escape Room, hav derfor T-shirt på og en flaske vand med ind.
 • Der er mulighed for at spise madpakker i vores skolerum.
 • Det forventes at underviseren deltager aktivt i besøget og tager ansvar for klassens opførsel
Rent vand i fremtiden - Udskoling

KAN BOOKES FRA NOVEMBER 2023!

På dette besøg får eleverne mulighed for at prøve kræfter med at væres Vvser, kloakmester eller laborant. Her skal eleverne, på hold, bygge vandets vej fra vandværket, og til at vi skyller det ud i håndvasken igen.

Herefter er der rundvisning med vores vandmester på vandværket i Grindsted. Her vil eleverne se, hvordan et vandværk fungerer og få mulighed for at stille spørgsmål. Under rundvisningen skal eleverne svare på faglige relevante spørgsmål i form af en quiz, som gennemgåes til sidst i besøget. 

Målet med besøget er, at give eleverne en forståelse og indsigt i vandets kredsløb og den måde vi anvender vandet på. Eleverne lærer om generel og bæredygtig vandforsyning og får en forståelse for vores alles ansvar om at sikre rent vand - også i fremtiden. 

Praktisk information: 

Besøgsdage: tirsdage-torsdage mellem kl. 8.30-15

Varighed: Ca. 2 timer  

Klassetrin: 7., 8. og 9. klasse. 

Fag: fysik/kemi, geografi, biologi 

LÆS LÆRERVEJLEDNINGEN

Indhold:  

 • Velkomst og introduktion (5 min.) 

 • Hands-on øvelse i hold (45 min.)

 • 40 minutters rundvisning med maskinmesteren på vandværket med fagligt relevant quiz (40 min.)

 •  Fælles afslutning og evaluering på besøget 10 min. 

Efter besøget har eleverne viden om: 

 • Lokal bæredygtig vandforsyning 

 •  Et vandværks funktion 

 • Viden om egen påvirkning af miljøet  

Praktisk information: 

 • Der er ikke mulighed for at spise madpakker indenfor ved dette besøg. Om sommeren har vi dog en dejlig græsplæne, I er velkomne til at benytte. 

 • Under rundvisningen skal eleverne bære blå plasticfutter. Dem får I udleveret ved besøget. 

 • Det forventes at underviseren deltager aktivt i besøget og tager ansvar for klassens opførsel. 

GEVs adoptionsklasse på besøg på varmeværket
Undervisning i kantinen hos GEV
Elever på varmeværket