Skolebesøg

Om vores skoleformidling

Vi er en del af Den Grønne Læseplan i Billund Kommune, og vi tilbyder undervisningsformidling til folkeskolerne fra 4.-9.klasse. Lokale fri- og privatskoler er også velkomne til at benytte vores skoleformidling.

Vi tilbyder undervisningsforløb og rundvisninger på vores forskellige matrikler:

 • Flisværket: Tingvejen 398, 7200 Grindsted
 • Varmeværket: Tårnvej 24, 7200 Grindsted
 • Vandværk: Tårnvej 29, 7200 Grindsted

Vi ønsker at pirre elevernes nysgerrighed, motivation og interesse for den grønne omstilling og en bæredygtig fremtid - både for Grindsted og Danmark. Det er vores mål at give eleverne en faglig indsigt gennem undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i vores lokale og miljøbevidste arbejde som multiforsyning.

Det gør vi gennem sjove hands-on aktiviteter, inspirerende oplæg og konstruktiv dialog. Der vil være en skoleunderviser og en driftsmedarbejder med på hele besøget, så vi sikrer det faglige udbytte.

Værd at vide:

 • Vi tager imod skolebesøg hele året rundt
 • Et skolebesøg varer typisk 2-3 timer afhængigt af indhold
 • Aftal jeres besøg i god tid, så vi planlægge jeres besøg bedst muligt og sikre, at I får en god oplevelse.
 • Det er gratis at komme på besøg for Billund Kommunes folke-, fri- og privatskoler

Vi forventer:

 • At I har aftalt en tid for jeres besøg med vores skoleunderviser
 • At læreren/underviseren deltager aktivt i skolebesøget
 • At læreren/underviseren tager ansvaret for klassens opførsel under besøget. Vi er en fungerende arbejdsplads med mange knapper og dingenoter.

Herunder kan du læse mere om vores forskellige spændende undervisningsforløb og booke dem ved at kontakte vores skoleunderviser.

 

Marie Juncher

mja@gev.dk

43 14 00 78

Rundvisninger

På vores Flisværk og varmeværk vises besøgende rundt af vores varmemester, Berge og på vandværket er det vores maskinmester, Poul.

Alle rundvisninger suppleres med faglige spørgsmål i form af en quiz, der skal besvares undervejs.

Praktisk information

- Besøgsdage: Tirsdage-onsdage-torsdage mellem klokken 8.30-15.00

- Varighed: ca. 1 time

- Klassetrin: 4.-9.klasse

- Fag: Natur/Teknologi, geografi, biologi, fysik/kemi

- Indhold:

 • Velkomst og introduktion (10 minutter)
 • Rundvisning på det valgt værk (ca. 45 minutter)
 • Fælles afslutning og evaluering på besøget (ca. 10 minutter)
 • Madpakker kan medbringes - dog ikke ved rundvisninger på vandværket.
 • Eleverne skal medbringe penalhus

Efter besøget har eleverne viden om:

 • Deres lokale forsyning
 • Funktionen og processerne på det besøgte værk
 • Hvordan vi bedst muligt passer på fremtidens energiressourcer

 

Bæredygtig energiforsyning (varme) - Mellemtrin

Vi bliver flere og flere mennesker på denne jord, og bæredygtig energiforsyning er en af løsningerne for at kunne dække jordens behov i fremtiden.

Derfor inviterer vi nu eleverne ind til en designproces, hvor de skal konstruere fremtidens energiforsyninger. Der vil være forskellige materialer til rådighed, og eleverne skal nu bygge deres bud på, hvordan vi sikrer fremtidens energiforsyning. Der vil være introduktion til forløbet og designprocessen, og opsamling efter.

Designprocessen afsluttes med en rundtur på vores varmeværk med vores varmemester.

Målet med besøget er at give eleverne en forståelse for forskellige typer energikilder, og arbejde aktivt med designprocessen i at udvikle nye bud på bæredygtig energiforsyning.

Praktisk information:

- Besøgsdage: Tirsdage-Onsdage-Torsdag mellem klokken 8.30-15.00

- Varighed: Ca. 3 timer

- Klassetrin: 4.,5. og 6.klasse

- Fag: Naturfag

Indhold

 • Velkomst og introduktion (ca. 30 minutter)
 • Designprocessen og konstruktion af modeller (ca. 60 minutter)
 • Fremlæggelse og fælles samtale om de forskellige modeller (40 minutter)
 • Rundvisning med varmemesteren på varmeværket (ca. 40 minutter)
 • Fælles afslutning og evaluering af besøget (ca. 10 minutter)

Efter besøget har eleverne viden om

 • Bæredygtig energiforsyning
 • Designprocesser
 • Et varmeværks funktion
 • Viden om egen påvirkning af miljøet og verdens ressourcer

Praktisk information:

 • Besøget kan starte med en rundvisning på varmeværket eller afsluttes med det - dette aftales i forbindelse med det konkrete besøg
 • Der indlægges små pauser til eleverne undervejs.
 • Der er mulighed for at spise frokost i vores skolerum.
 • Det forventes, at underviseren deltager aktivt i besøget og tager ansvar for klassens opførsel
Rent Vand - Mellemtrin

I undervisningsforløbet skal vi undersøge nedsivningen for grundvand. Vi opbygger vores egen model og tester den naturlige rensningsproces.

Under forløbet vil vi snakke om fremtidens vandressourcer, og hvordan vi hver især bærer et ansvar med at passe på vores grundvand bedst muligt.

Vi afslutter på vandværket, hvor vores maskinmester viser os rundt og fortæller om et vandværks funktion og renseprocesser. Under rundvisningen skal eleverne svare på spørgsmål, som vi har berørt under besøget.

Praktisk information

- Besøgsdage: Tirsdage, onsdage, torsdage mellem 8.30-15.00

- Varighed: ca. 2 timer

- Klassetrin: 4., 5., 6.klasse

- Fag: Natur/Teknologi, Matematik

Indhold

 • Velkomst og introduktion (ca. 10 minutter)
 • Hands-on aktivitet med filtrering af vand (ca. 30 minutter)
 • Rundvisning med maskinmesteren på vandværket, inkl. fagligt relevant quiz (ca. 40 minutter)
 • Fælles afslutning og evaluering af besøget (ca. 10 minutter)
 • Evt. pause med spisning undervejs

Efter besøget har eleverne viden om

 • Bæredygtig energiforsyning
 • Et vandværks funktion
 • Vandets kredsløb

Anden information

 • Mødestedet er Tårnvej 24 i vores skolerum. Det er her vores aktivitet vil foregå. Derefter går vi i fællesskab over på vandværket.
 • Eleverne skal medbringe penalhus.
 • På vandværket skal eleverne have blå futter på - det sørger GEV for.
 • Der er mulighed for at spise madpakker i vores skolerum, men ikke på vandværket.
 • Det forventes at underviseren deltager aktivt i besøget og tager ansvar for klassens opførsel.
Escape Room om varmeforsyning - Udskoling

I vores escape room prøver eleverne kræfter med en fortælling om, at vores varmemester gerne vil uddanne flere varmemestre, som i fremtiden kan hjælpe med at levere bæredygtig varmeforsyning til Grindsted. Men han har kludret lidt i opgaverne, og eleverne skal derfor hjælpe ham med at få løst opgaverne, så de kan dygtiggøre sig og blive klar til at påtage sig opgaven.

For at blive lukket ud af vores escape room, skal de opvarme et modelhus med en varmeveksler til 10 grader. Lad jagten begynde!

Foruden en oplevelse i vores escape room får eleverne også en rundvisning på vores varmeværk af vores varmemester Berge. Han fortæller om vores forsyning, vores fokus på den grønne omstilling og svarer naturligvis på spørgsmål. Der er mulighed for at komme op på vores akkumuleringstank til sidst og få en flot udsigt over Grindsted.

Målet med besøget er, at give eleverne en forståelse og indsigt i et kraftvarmeværkes funktion. Elevernes lærer om fossile og vedvarende energikilder, og de får mulighed for at se de teknologier vi anvender. Det gennemgående tema for besøget er bæredygtig varmeforsyning.

Praktisk information

 • Besøgsdage: tirsdag, onsdag, torsdag mellem 8.30-15.00
 • Varighed: Ca. 2 timer
 • Klassetrin: 7.-9.klasse
 • Fag: Fysisk/Kemi, Geografi, Biologi, Matematik

Indhold

 • Velkomst og introduktion (ca. 10 minutter)
 • Escape Room til alle hold i grupper á 2-3 personer (ca. 45 minutter)
 • Rundvisnings med varmemesteren på varmeværket (ca. 40 minutter)
 • Fælles afslutning og evaluering af besøget (ca. 10 minutter)
 • Evt. spisepause

Efter besøget har eleverne viden om:

 • Bæredygtig energiforsyning
 • Et kraftvarmeværks funktion
 • Fossile og vedvarende energikilder

Anden info

 • Klassen skal være inddelt i 6 hold inden ankomst, da 3 hold er i gang på samme tid i vores Escape Room
 • Der er 25 grader i vores Escape Room, hav derfor T-shirt på og en flaske vand med ind.
 • Der er mulighed for at spise madpakker i vores skolerum.
 • Det forventes at underviseren deltager aktivt i besøget og tager ansvar for klassens opførsel
Fra grundvand til vandhane - udskoling (kan bookes fra 1.sep 2022)

Til undervisningsforløbet mødes vi på vores vandværk. Her får eleverne praktisk erfaring med at samle vandets vej. De får forskellige roller og skal udføre opgaven som både VVS'er, rørlæggere eller kloakmestre. Vi tester vandets pH-værdi som laboranter og skal sikre, at vandets vej fra grundvand til vandhane er uden læk.

Efter hands-on aktiviteten er der en rundvisning med vores maskinmester på vandværket. Her vil eleverne se, hvordan et vandværk fungerer og få mulighed for at stille spørgsmål. Under rundvisningen skal eleverne svare på fagligt relevante spørgsmål i form af en quiz, som gennemgåes til sidst i besøget.

Målet med besøget er, at give eleverne en forståelse og indsigt i processen fra grundvand til det kommer ud i husstanden. Eleverne lærer om generel og bæredygtig vandforsyning og får en forståelse for vores alles ansvar om at sikre rent vand - også i fremtiden.

Praktisk information:

 • Besøgsdage: tirsdag, onsdag, torsdag mellem kl. 8.30-15.00
 • Varighed: Ca. 2-2,5 time
 • Klassetrin: 7.-9.klasse
 • Fag: Fyisk/Kemi, Geografi, Biologi

Indhold

 • Velkomst og introduktion (ca. 10 minutter)
 • Hands-on aktivitet (ca. 60 minutter)
 • Rundvisning med maskinmesteren på vandværket (ca. 40 minutter)
 • Fælles afslutning og evaluering af besøget (ca. 10 minutter)

Efter besøget har eleverne viden om:

 • Bæredygtig vandforsyning
 • Et vandværks funktion
 • Viden om egen påvirkning på miljøet

Anden information:

 • Hands-on aktiviteten foregår i en hal, hvor der er køligt om vinteren. Eleverne skal derfor have tøj på efter vejret.
 • Der er ikke mulighed for at spise madpakker indenfor ved dette besøg. Om sommeren har vi en lækker græsplæne, hvor madpakken kan nydes.
 • Under rundvisningen skal eleverne bære blå plasticfutter. Dem får I udleveret når I ankommer på vandværket.
 • Det forventes at underviseren deltager aktivt i besøget og tager ansvar for klassens opførsel.
GEVs adoptionsklasse på besøg på varmeværket
Undervisning i kantinen hos GEV
Elever på varmeværket