ENERGIFÆLLESSKAB

Sådan vil vi bidrage til oprensningen i Grindsted og gøre Grindsted til en bedre by at bo i

0:00
0:00

Vil du holde dig opdateret på energifællesskabet?

Skriv dig op herunder

*Faste nyhedsbreve udsendes ca. hver tredje måned, startende i 2024

Energifællesskab

SAMMEN

OM ET

BEDRE GRINDSTED

100% LOKALT

Du bliver en del af et lokalt energifællesskab, som er godt for Grindsted, for fremtiden og for pengepungen.

ØKONOMI

Du får stabile priser på strøm.

I energifællesskabet deler vi overskuddet.

OPRENSNING

Dit energifællesskab bruger overskydende strøm til at oprense forureningen i fremtiden

OVERSKUDSVARME

Oprensningen skaber varme, der kan give dig bæredygtig fjernvarme i fremtiden.

Et borgerenergifællesskab i Grindsted giver mening - for det vil hjælpe os med fortsat i fremtiden at sikre god og stabil forsyning i Grindsted. Det er derfor GEV går ind i det.

Samtidigt ønsker GEV at være med til at stabilisere elprisen og sikre, at ejerskabet af energiparker forbliver lokalt hos de mennesker der påvirkes mest - forbrugerne i Grindsted og omegn.


Der skal produceres vedvarende energi i energifællesskabet og de lokale skal eje det. Det er vores motiv og intention. Den vedvarende energi kan komme fra vindmøller eller fra solceller. Det er noget af det vi skal beslutte sammen, når energifællesskabet er klar til at stå på egne ben.


Endnu er vi på idéstadiet og det er ikke muligt at melde sig til endnu, men vi glæder os til at få en masse gode snakke og konstruktiv dialog med alle borgerne i Grindsted.


Projektet kræver nemlig et godt samarbejde. Ikke bare med de forskellige private virksomheder, Billund Kommune og Region Syddanmark, men i høj grad også deltagelse og støtte de alle de lokale. Det bliver en afgørende del af vores fælles projekt.


Udviklingschef Martin Østergaard har tidligere udtalt:

"Der er stadig meget at afklare i projektet, men det er vigtigt, at det ikke er et energifællesskab, hvor en udvikler hiver 6-8% af overskuddet ud til sig selv. Tværtimod får vi sammen med beboerne i lokalområdet mulighed for at skabe et selvstændigt energifællesskab, hvor vi ejer det hele sammen og ethvert overskud vil komme lokalsamfundet til gode."

Netop derfor er det også vigtigt at pointere, at vores koncept ikke er færdigt endnu, ligesom vi i GEV undlader at placere vindmøller eller solceller på tegninger. Det er noget vi skal gøre sammen.

Ved at indgå i energifællesskabet er du med til at etablere en lokal energipark, der passer til forbruget i området. Det betyder også, at vi slipper for at udbygge det overordnede elnet helt så meget i fremtiden. Det er en god samfundsgevinst - både lokalt og regionalt.

Den sidste del af projektets mulighed, og det er en mulighed for nu, er at energifællesskabet kan være med til oprense Grindsteds generationsforurening ved hjælp af en elektrolyse-teknologi. Om det har Martin tidligere udtalt:

"Det er et udviklingsprojekt, og noget vi undersøger nærmere i øjeblikket. Endnu kan vi ikke garantere noget. Hvis man sætter strøm til forureningen, nedbrydes giftstofferne, og derved er der potentiale for, at Grindsted-forureningen forsvinder."

Næste skridt for energifællesskabets projekt er, at der skal afholdes dialogmøder i den kommende fremtid.

Vi former det her sammen. GEV er gået med til at gå forrest. Men det er vigtigt for os at det her er noget vi er fælles om at skabe.

Citat: René Heiselberg Gier, Direktør i GEV

Spørgsmål og svar til energifællesskabet

Hvilke fordele giver det mig?

Du vil være sikret en stabil elpris i det tidsrum energifællesskabet producerer el, ligesom du vil være med til at sikre en oprensning af Grindsted, hvis det lykkes at rense byen op med elektrolyse.

Hvad koster det mig?

Oplægget er, at det ikke skal koste dig noget at være med, men den pris, der skal betales pr. kWh, vil også indeholde afbetaling af det samlede lån til etablering af den lokale elproduktion. Eventuelle overskud vil blive ført tilbage til energifællesskabet. Dermed kommer du til at betale kostprisen DKK/kWh for elproduktionen.

Kan alle være med i energifællesskabet?

Alle der har et elforbrug og som lever op til et medlemskab kan være med. De konkrete forslag til medlemskrav er under udarbejdelse fra efteråret 2023.

Hvor skal solceller og vindmøller placeres, og hvor mange skal der placeres? Kan jeg fx få indflydelse på placeringen?

Det er for tidligt at tale om placering af vindmøller på nuværende tidspunkt. Vi skal først være enige om, at vi ønsker at gøre det her sammen som by og så må vi sammen tage en beslutning om placering mm.

Med regeringens planer om energiparker risikerer vi at udefrakommende kommer og tager beslutningen for os, hvis vi ikke selv tager handling. Ligeledes ved vi heller ikke, hvor solcellerne skal placeres men målet er på store tagarealer i og omkring Grindsted så solcellerne ikke optager landbrugsjord.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil vide mere om projektet?

Du kan skrive dig til at modtage nyt her på siden. Så vil vi sende nyhedsbreve ud hvert kvartal, og snart vil vi også begynde at invitere til dialogmøder om projektet.

Vil jeg kunne se gevinsten på mine regninger?

Vi kan ikke love en lavere pris, men energifællesskabet vil sikre en stabil pris i de perioder, hvor der produceres el.

Hvad sker der, hvis der kommer underskud i projektet, hvem skal så betale?

Ved fastsættelse af prisen xx kr/kwh vil andelsejerne betale for det energifællesskabet har kostet.

Er der mange medlemmer vil udgifterne kunne deles ud på flere familier og virksomheder.

Prisen reguleres løbende og en for høj pris sendes tilbage til medlemmerne eller fx sættes i en lokal fond, som giver tilskud til lokale projekter i Grindsted. Det vil være de kommende vedtægter i energifællesskabets selskab som sætter retningen herfor.

Hvorfor gør I det ikke bare? Hvad skal I bruge min underskrift til?

Vi ønsker lokal opbakning og ejerskab. Derfor har vi brug for at få alle med i lokalområdet. Ligeledes er det også en nødvendighed for at optage lånet, at vi kan påvise, at der er opbakning til projektet.

Hvordan får energifællesskabet strøm i de perioder, hvor der ikke er strøm fra sol eller vind?

Vi ser ind i muligheden for at lagre el i store batterier eller små hub rundt i byen til xx timer. Pt. er det dog en forholdsvis dyr løsning. Energifællesskabet vil også få strøm fra elnettet til markedspriser i de perioder hvor der ikke produceres lokalt el.

Hvem står bag energifællesskabet og hvordan er det organiseret?

GEV er fødselshjælper, men det er meningen at Energifællesskabet skal være ejet og drevet af lokalsamfundet i og omkring Grindsted i et forbrugerejet selskab af A.m.b.A.-typen (Andelsselskab med begrænset ansvar)

Hvad er tidshorisonten for energifællesskabet?

Hvis vi beslutter os i morgen, vurdere vi at det kan tages i brug om 2-3 år. Det afhænger meget af hvor lang tid det tager at få miljøgodkendelsen igennem ligesom leveringen af udstyr vil kunne udskyde projektet.

Kan jeg melde mig ud igen, hvis jeg fortryder?

Du vil altid kunne melde dig ud igen. Hvor lang bindingsperiode du har som medlem er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.

Hvilke forudsætninger skal der til, for at et energiselskab bliver en realitet?

Det kræver at der er stor lokal opbakning til projektet og at Billund Kommune reserverer plads til projektet, frem for at placeringen af solceller og vindmøller benyttes af store solcelleudviklere, som tager profitten med ud af kommunen.

Hvorfor går I ikke med i de store solcelleparker?

Vi ønsker 100% lokalt ejerskab, hvor der bygges efter lokale behov og ønsker. Vi ønsker ligeledes, at alle fordelene skal komme de lokale til gavn, hvilket kun kan ske gennem en 100% lokalejet energifællesskab, hvor synergi med eks. oprensning går op i en højere enhed.

Hvad sker der i oprensningsperioder uden sol og vind?

Det har vi ansøgt Erhvervsstyrelsen om at teste i et pilotprojekt i de kommende 2,5 år. Vi forventer at det vil være muligt enten at

slukke eller sætte oprensningen på et minimum, så der bruges så lidt strøm som muligt i perioder uden vind og sol.

Hvor sikre er I på, at oprensningen virker?

Vi kan ikke give en garanti på nuværende tidspunkt men resultaterne fra forprojektet viser at der er et stort potentiale for elektrolyse som oprensningsmetode. De kommende 2,5 år vil pilotprojektet vise om den samme renseeffekt kan opnås ude i marken i større skala.

Hvad hvis elektrolyseoprensningen viser sig ikke at virke? Hvad er så plan B?

Hvis vi også i fremtiden skal have en høj forsyningssikkerhed med et stabilt og balanceret elnet, skal vi se ind i hvordan vi sikre produktion af el i lokalområdet svarende til forbruget i lokalområdet. Derfor vil energifællesskabet være noget vi skal kigge ind i selvom oprensningen viser sig ikke at virke.

Hvor vil I rense op henne?

Det er Region Syddanmark der er myndighed og dermed ansvarlig for jordforureningen ift. gældende lovgivning. Derfor vil området der skal renses først ske i tæt dialog med Region Syddanmark. Nærmere kommer vi det ikke på nuværende tidspunkt.

Kan vi så bade i engsøen?

Grindsteds generationsforurening og forureningen i Engsøen er to forskellige forureninger. Engsøen kan ifølge en undersøgelse renses nu og her, da forureningen er i bundsedimentet i søen, hvorimod Grindstedforureningen er i grundvandet i stor dybde.

Må vi gerne bruge vores haveboringer, hvis det lykkes at rense op?

Oprensningen vil ske over mange år. Det er en beslutning der skal tages af Billund Kommune.

Hvordan fungerer oprensningen?

Kort fortalt så renses forureningen væk ved at sætte ”strøm” til. Elektronerne sikrer dermed nye forbindelser og forureningen forsvinder. En dybere teknisk forklaring kan fås, hvis du sender Martin Østergaard dine kontaktoplysninger, så vil de rette personer tage fat på dig. Du finder Martins oplysninger længere nede på denne side.

Hvor meget varme vil oprensningen sikre?

Vi ved ikke præcist, hvor meget varme oprensningen vil give, da vi indtil videre kun har testet i laboratorie. Testene har vist, at vandet stiger i temperatur fra 8-10 grader til 25-40 grader. Det er perfekt til fjernvarme, hvis vi giver det et sidste løft med en elkedel eller varmepumpe. Energifællesskabet i kombination med oprensningen kan være med til at sikre at fortsat stabilt elnet i Grindsted, frem for, at vi er afhængige af udefrakommende.

Vil der være mulighed for at sælge CO2-kreditter? (Vi sælger strøm)

Virksomheder kan modtage grøn strøm certifikater modsvarende den mængde strøm de byder ind på i Energifællesskabet. Tilsvarende kan privatpersoner også opnå grønne certifikater, hvis de ikke ønsker at lade dem blive i energifællesskabet.

Hvordan bliver udviklingen finansieret?

Den finansieres via fonde, samarbejdspartnere og GEV. GEV går aktivt ind i det, fordi vi har en opgave med kontinuerligt at sikre et stabilt elnet i vores område, ligesom vi skal sikre en fortsat billig fjernvarme til vores andelshavere.

Hvad betyder det for min fjernvarmepris?

Det er for tidligt, at sige noget om, hvad det vil betyde for din fjernvarmepris i fremtiden. Vi tror og håber, at det kan være med til, at vi også i fremtiden, vil være blandt de billigste fjernvarmeområder i Danmark.

Hvad vil min forrentning være, hvis jeg investerer?

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om hvad din forrentning vil være da det afhænger af det endelige projekt herunder bl.a. placeringen af vindmøller og solceller.

Hvad sker der, hvis jeg ikke vil være en del af energifællesskabet?

Der sker måske ikke så meget, hvis få vælger ikke at være med, men hvis flertallet ikke vil være med, så har vi ikke et energifællesskab. Dermed siger vi nej til økonomisk stabilitet, muligheden for oprensningen af forureningen og potentiel billig restvarme fra oprensningsmetoden.

Vil du vide mere om energifællesskabet

kan du kontakte:

Udviklingschef:
Martin Paarup Østergaard
+45 30 44 90 55
moe@gev.dk
Verified by MonsterInsights