GEV ELNET

Leveringsbetingelser

Procedure: fastsættelse af

forventet årsforbrug


Lukke- og

genåbningsprocedure


Tekniske regler for

produktion og forbrug


Bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet

(2022-12-09)

Metodegodkendelser

Producentbetaling

(2022-07-08)

Nettilslutningsaftaler for visse produktionsanlæg og energilageranlæg

(2022-12-20)

Standardtilslutningsaftaler for producenter med bilag og justerede tilslutnings-bestemmelser

(2022-11-28)

Standardgebyrer

(2022-12-09)

Tilslutningsbidrag

(2022-12-13)

Standardaftale for producenter + servicevilkår

(2021-06-15)

Fastsættelse af enhedsabonnement

(2020-12-14)

Tarifmodel 2.0

(2019-12-20)

Godkendelse: GEV Elnet A/S opdaterede tilslutnings-bestemmelser

(2023-05-23)

Diverse vilkår for GEV Elnet

Intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning

Fælles regulativ

Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

(2022-10-01)

Solcelleanlæg

Find information om solcelleanlæg her

Udlevering af krypteringsnøgle

Til dig der vil følge dit elforbrug helt tæt.


© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights