MISSION, VISION, VÆRDIER

MISSION

GEV er et synligt, selvstændigt og lokalt forankret multiforsyningsselskab, der forsyner sine andelshavere

med el, vand, varme og fibernet

VÆRDIER

Professionel, Åben, Samarbejde

Vores værdier er centrale i alt vi gør. Vi skal væk fra værdier, der står skrevet på væggen, ligger i skuffen

eller bliver gemt væk. De skal leve i hverdagen og det arbejde vi hver dag udfører.

René Heiselberg Gier

Direktør i GEV

VISION

Den primære samarbejdspartner inden for kerneområdet multiforsyning.


Aktive inden for bæredygtige og miljørigtige leverancer af el, vand, varme

Proaktiv i den politiske proces.

En datadrevet og procesorienteret virksomhed, der agerer innovativt.

En attraktiv og gennemsigtig virksomhed for medarbejdere og andelshavere.

En virksomhed, hvor viden deles på tværs af fagområder i et uformelt og tillidsvækkende miljø.

Stedet, hvor netværk dyrkes og anvendes aktivt - relation kommer før sag.


© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights