VAND

Til- og afmelding af vandforsyningen

Tilslutning til vandforsyningen

Færdigmeld tilslutning til vandforsyningen

Afmelding af

vandforsyningen

Lovpligtige materialer

Regulativ - GEV Vand A/S

Udfærdiget af Grindsted Vandværk A.m.b.A. og godkendt af bestyrelsen (2016-03-02) og kommunalbestyrelsen (2016-04-26)

Leveringsbetingelser

Se under 'regulativ for GEV Vand A/S

Vejledning - tilslutning til vandforsyningen

Denne vejledning for tilslutning til GEV Vand A/S er gældende inden for GEV Vand A/S forsyningsområde

Kort over GEV Vands

forsyningsområde

Kortet er inddelt i fem forsyningsområder, hvilket beskriver de fem forskellige vandprøvningsområder, hvor vi løbende tester vandet.

Det er derfor de ydre grænser, der definerer det samlede forsyningsområde og farverne har der ingen betydning.

Klagemuligheder

Som forbruger kan du indbringe klager vedrørene tvister med forsyningen til klageportalen for Nævnenes Hus.

Vandet i vores forsyningsområde kontrolleres mindst 12 gange årligt

Drikkevand til byen

4.500 husstande og virksomheder i Grindsted og omegn modtager hver dag drikkevand fra GEV Vand.

Omfattende kontrol

Vandkvaliteten testes jævnligt. Vi sætter en stor ære i lokalt vand, der er rent og smager godt. Derfor foretager vi altid ekstra analyser, hvis der er udsving på kvalitetskontrollen.

Vores ansvar som vandforsyning

Vi er pålagt at analysere drikkevandet for bakterier, pesticider og andre forurenende stoffer. Samtidigt er det vores ansvar at informere om vandets kvalitet, herunder også vandets hårdhed.

Se svarene på alle vandprøver

Vi får løbende taget test af drikkevandet i forsyningsområdet. Eurofins tager prøverne og indberetter direkte til GEUS, uden indblanding fra GEVs side. Derfor kan du trygt klikke på linket og læse mere om vores vandprøver.

Har du spørgsmål til vores vandprøver er du altid velkommen til at kontakte:

Maskinmester for vand:
Thomas Hesselholt
+45 20 78 88 55
thh@gev.dk


0:00
0:00

INFORMATION OM DRIKKEVAND

01
Hvad står vandets hårdhedsgrad for?

Hårdhedsgraden beskriver indholdet af calcium og magnesium udtrykt i grader dH. Hårhedsgraden bør ligge mellem 5 og 30 grader.

02
Grindstedvandets hårdhedsgrad

Vandet i Grindsted er blødt med en hårdhed på 6,6 dH.

Vand betegnes som blødt, når det er mellem 4-8 dH

03
Betegnelser for vandets hårdhedsgrad

0-4 Meget blødt

4-8 Blødt

8-12 Middelhårdt

12-18 Temmelig hårdt

18-30 Hårdt

Over 30 Meget hårdt

04
Hvordan kontrollerer vi?

Vores ledningsnet kontrolleres minimum 12 gange årligt, vandværket 2 gange årligt, og alle boringer (både de boringer, der leverer grundvand til vandværket, ved afgang fra vandværket til forbrugerne og i vandværkets ledningsnet) inden for en 4-årig periode. 


© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights