Pas på luftledningerne og dit liv


Pas på luftledningerne og dit liv - vigtig information til førere af høje køretøjer

I denne tid på året er der mange landmænd, der laver kuler på deres marker for afgrøder. Netop derfor synes det at være en særligt vigtig information at få ud til dem og andre, der kan stå i en situation, hvor de arbejder under luftledninger.

Der kører mange landbrugsmaskiner, kraner og gravemaskiner rundt i Danmark - og i Billund Kommune. Typisk er deres fokus på vejen, marken eller jorden. Men de bør huske at være opmærksomme mod luften - for deres liv kan være i fare. Der er mere end 13.000 km. luftledninger i Danmark og der følger en livsfare med, hvis disse påkøres.

"Det er livsfarligt at køre ind i el-ledninger, så kig op og pas på. Vi ser desværre en del ulykker, så vi opfordrer chauffører til at være ekstra opmærksomme på, at elnetselskaberne stadig har mange luftledninger, siger Louise Jakobsen, chefkonsulent for brancheorganisationen Dansk Energi.

Vi forsøger i GEV løbende at gøre opmærksom på faren ved at påkøre el-ledninger, ligesom de andre elnetselskaber i landet gør. Mere end 95% af elnetselskabernes kabler er allerede flyttet til jordledninger. Ikke desto mindre er det stadig vigtigt, at der gøres opmærksom på risikoen løbende.

Folder tilgængelig

Sikkerhedsstyrelsen, Energinet og Dansk Energi udgav i 2018 en gratis folder med gode råd til chauffører, vognmænd, landmænd og andre, der har med høje køretøjer at gøre i dagligdagen. 'Pas på ledningerne og livet' er navnet på folderen, der er opdateret med gældende regler og vejledninger på området.

Kender du nogen, der arbejder med høje køretøjer eller i nærheden af luftledninger, så slår vi et slag for, at du vil henvise dem til folderen.

Folderen er udgivet på dansk og engelsk. Den kan hentes og printes fra Dansk Energis hjemmeside ved følge dette link:

Folder: 'Pas på ledningerne og livet'

Verified by MonsterInsights