Ny elkedel ved Flisværket skal bidrage til mere fossilfri fjernvarme

Som en del af GEVs grønne strategi er der etableret en ny elkedel ved Flisværket på Tingvejen. Elkedlen skal være med til at realisere GEVs mål om at levere fossilfri fjernvarme i 2030 sammen med den nyetablerede akkumuleringstank.

Tømreren har aset og maset med at få et 8 meter højt vindue pillet ned på den ene side af Flisværket på Tingvejen. Det var nødvendigt, for at der kunne blive plads til den nye 10 megawatt elkedel.


Elkedlen er blevet etableret som en del af GEVs strategi for den grønne omstilling, der går ud på, at GEV skal være CO-neutral i 2025 og levere 100% fossilfri fjernvarme i 2030.

Sammen med den nyetablerede akkumuleringstank skal elkedlen være med til at give stabile fjernvarmepriser til nuværende forbrugere. Og så skal den hjælpe med at reducere brugen af oliekedlen på Sydtoften. For når elkedlen er i brug, reducerer GEV drastisk forbruget af fyringsolie.

-Ved at etablere en ny elkedel, så er vi tættere på at realisere vores målsætning, fortæller Johannes Grøn som er maskinmester hos GEV. -Samtidigt kan vi lave billig fjernvarme, når elpriserne er fordelagtige på elmarkedet, fortæller han.

Balancen på elnettet bliver mere udfordret i fremtiden

El på nettet skal forbruges samtidigt med, at det produceres. Når der produceres for meget el på nettet, så sættes elkedlen automatisk i gang med at varme vandet op i kedlen, når det rammer en pris som GEV har meldt ind på. Det varme vand vil derefter komme på den nyetablerede akkumuleringstank.

Ved at overføre varmen til akkumuleringstanken, kan energien lagres og bruges senere til fjernvarme, der sendes ud til forbrugerne.

-Vi ser ind i en fremtid, hvor der produceres mere sol- og vindenergi, som udfordre balancen i det danske elnet mellem produktion og forbrug. Hvis det blæser lidt mere eller skyerne påvirker produktionen af solcelleenergi, så er der behov for regulering i nettet. Det kan den nye elkedel bidrage med, hvilket er til gavn for os alle, da det bidrager til elforsyningssikkerheden i Danmark, fortæller Johannes.

Elkedlen er klar til de kolde vintermåneder

Det er Tjæreborg Industri, der har entreprisen på elkedlen samt akkumuleringstanken. Elkedlen forventes at kunne tages i brug til november, og inden da skal den færdiginstalleres, testes og godkendes af Energinet før den sættes i drift.

Som en del af GEVs grønne strategi, bliver der også etableret en ny elkedel på Grønningen. Den er på 15 megawatt, hvilket svarer til opladningen af 681 elbiler samtidigt. Elkedlen skal erstatte naturgaskedlerne på Grønningen, som typisk sættes i gang på de kolde vinterdage. Elkedlen forventes at blive taget i brug til december 2023.

FAKTA OM ELKEDLEN

  • Kedlen er 4,7 meter høj og 2 meter i diameter
  • Ved opstart af elkedlen bliver vandet udsat for 10.000 volt fra højspændingsnettet, hvilket udvikler høj varme
  • Vandet i elkedlen varmes op til 100 grader
  • Vandet i elkedlen er tilsat Trinatriumfosfat for at gøre det elektrisk ledende
  • Når elkedlen er i fuld gang, svarer det til opladningen af 454 elbiler samtidigt
Verified by MonsterInsights