Følg GEV

Fra svømmetalenter til sommermusik - GEVs sponsormidler hjælper igen lokale foreninger

GEV støtter op om lokalområdet med sponsormidler. I februar blev 3 ansøgere udvalgt: Svømmeklubben Grindsted, Grindsted Musikforening og Stafet for livet – Billund, som nu alle kan se frem til en økonomisk håndsrækning.

GEV åbner hvert år op for deres sponsorpulje, hvor lokale foreninger og klubber kan ansøge om

puljemidler til lokale initiativer. 3 lokale formål kan nu se frem til at modtage et sponsorat fra GEV, efter at det blev besluttet, hvem der skal modtage midlerne. Grindsted Svømmeklub har modtaget et sponsorat på 50.000 kr. Grindsted Musikforening har modtaget 50.000 kr. og Stafet for Livet - Billund

Kommune har modtaget 50.000 kr.

-Vi ønsker at række ud som en lokalt engageret virksomhed, da vi gerne vil være med at udvikle de lokale tiltag indenfor sport og kultur. I år har vi valgt at støtte 3 forskellige ansøgere, med hvert sit formål, men som alle taler ind i fællesskabet. Det, der er vigtigt for os, er, at et sponsorat skaber værdi for begge parter, så vi begge kan drage nytte af samarbejdet, fortæller bestyrelsesformand for GEV, Jørgen Kristensen.

Svømmeklub får nyt udstyr

Svømmeklubben Grindsted har søgt midler til redskaber og til udvikling af klubbens konkurrenceafdeling. Blandt andet skal midlerne bruges til pulsmålere, udstyr til træning på land og

rygstartsbøjler til de yngste svømmere. Klubben vil også lave inspirationsaftener sammen med andre svømmeklubber for at gøre opmærksom på klubbens konkurrenceafdeling.

-Det er et sponsorat, der har stor betydning for udviklingen af vores klub, både socialt og sportsligt, fortæller Janni Rahbek fra Svømmeklubben Grindsted.

Svømmeklubben Grindsted tilbyder svømmeundervisning til børn fra 3 år og helt op til deres

pensionisthold. Der er både en svømmeskoleafdeling og en konkurrenceafdeling. Klubben står for Valle Cup, hvor der er mange frivillige hjælpere til at sikre nogle gode svømmedage for deltagerne. Her skal nogle af midlerne anvendes til indkøb af nye t-shirts, med GEV logo på, til de frivillige.

Musikforening vil skabe mere liv i Grindsted bymidte

Grindsted Musikforening får 50.000 kr. som skal gå til at skabe mere liv i Grindsted bymidte om sommeren med initiativet: ”Sommermusik på Torvet.” Det vil de gøre ved at lave 10-12 musikarrangementer i perioden fra juni til august.

-Med sponsoratet får Grindsted Musikforening mulighed for at bidrage med stemning og fællesskab.

Vi mener, at musik skaber glæde og er med til at bringe folk tættere sammen - derfor glæder vi os til at se en masse mennesker til sommer, fortæller Jan Poulsen.

I 2023 havde foreningen et tilsvarende samarbejde med Grindsted Handel, hvor der blev spillet musik over 12 fredage. Koncerterne var velbesøgte, og derfor ønsker foreningen at gentage succesen.

Koncerterne er gratis for publikum.

Stafet får livet får bustur til København

Stafet for livet Billund har ønsket midler til en tur for deres fightere, som er nuværende og tidligere

kræftramte. De har en månedlig aften, hvor de mødes til fællesspisning og socialt samvær i Filskov. Det giver fighterne et frirum, hvor de har mulighed for at tale om fælles udfordringer. Midlerne skal bruges til en fælles bustur til København for at besøge Kræftens Bekæmpelses hovedkontor og få et indblik i

deres arbejde for kræftramte. Midlerne skal også anvendes til realisering af et musikarrangement i Filskov.

-Vi ved at musik og sang kan en masse, også set i forhold til sygdomsramte, så vi vil gerne sikre at flest mulige kan få en god oplevelse. Derfor er der stor glæde over at få tildelt sponsoratet,” fortæller Niels Pedersen, på vegne af styregruppen for Stafet for livet i Billund.

Stafet for livet er en årlig begivenhed rundt omkring i Danmark, som finder sted fra maj til september.

Frivillige arrangerer en rute, hvor man kan gå eller løbe i op til 24 timer. Formålet er at sprede håb via oplysning, skabe et fællesskab og samle ind til Kræftens Bekæmpelse arbejde.

Ønsker du mere information om vores sponsorater og vores løbende egangement i lokalområdet,

er du velkommen til at kontakte Kommunikationschef, Simon Lindblad-Madsen

Kommunikationschef
Simon Lindblad-Madsen
+45 93 39 10 61
svm@gev.dk
Verified by MonsterInsights