Rekordstor opbakning til generalforsamling i GEV A.m.b.A.

Den årlige generalforsamling var rykket til Østergade 16, i lokalerne til 'No.16 - Grindsted', da rekordstor deltagelse sikrede en god debat med mange spørgsmål og konstruktiv dialog.

Torsdag aften stod GEV for første gang i nyere tid med mere end 100 tilmeldte andelshavere til årets generalforsamling i GEV A.m.b.A. Derfor var aftenens program flyttet til No.16, det tidligere ungdomsgården, for at imødekomme det større fremmøde. På aftenen gjorde en række afbud dog, at deltagertallet faldt til 85.

De 85 andelshavere bidrog til en god og konstruktiv dialog under hele mødet, som for de fremmødte uden tvivl vil blive husket for mængden og kvaliteten af spørgsmål gennem hele mødet.

- Vores demokratiske ejerskab er en af de søjler som GEV A.m.b.a. stiller sig på. Netop deltagelsen fra andelshaverne er med til at sikre vores mandat og gennem den konstruktive dialog bliver vi udfordret i vores virke. Det ønsker vi at prioritere og derfor har vi også i år valgt at udsende indkaldelsen mere tydeligt gennem e-Boks og SMS-service. Resultatet, målt på deltagelse, taler for sig selv, udtaler bestyrelsesformand Jørgen Kristensen.

Et møde med mange dagsordener

Foruden valg til bestyrelsen og gennemgang af regnskabet for 2022, så blev Michael Jessen fra Martinsen Revision genvalgt som revisor. Hver af disse beslutninger blev enstemmigt stemt igennem og der var ingen kandidater til bestyrelsen foruden de siddende bestyrelsesmedlemmer, som alle modtog genvalg.

Under de indkomne forslag blev den mulige fusion med Filskov Vandværk drøftet og sat til afstemning, hvoraf 83 stemte for og blot 2 imod. Dermed kan bestyrelse og direktion i GEV arbejde videre med fusionsarbejdet, som dog først senere på en ekstraordinær generalforsamling endeligt kan besluttes. Punktet eventuelt gav anledning til flere spørgsmål, som blev behandlet med respekt og tydelighed fra bestyrelsen, direktør René Heiselberg Gier og administrationschef, Ole Balsby Lyhne.

- Dialogen udspringer fra de gode spørgsmål og det var en fornøjelse at opleve, hvordan så mange andelshavere havde sat sig ind i både tal, regnskaber og flere af de projekter vi står med i GEV. Det er en evigt foranderlig branche og verden vi befinder os i. Derfor er dagen i går ikke den samme som i dag. Deraf følger, at vi skal tage os god tid til spørgsmål og drøfte tingene grundigt, så vores andelshavere er trygge i at lade os håndtere vores alles fælles forbrugerejede forsyning i Grindsted. Det lykkedes vi med under mødet, ligesom vi også gerne står til rådighed for spørgsmål i hverdagen, udtaler direktør René Heiselberg Gier.

Oprensning, afslutning af mødet og smørrebrød til alle

Det sidste emne der blev bragt op, var projektet ’Kraftcentrum Grindsted’, som René Heiselberg Gier sluttede af med at fortælle kort om. Det er et stort projekt, hvor GEV sammen med Region Syddanmark, Aalborg Universitet og flere kommercielle partnere, er gået i gang med at undersøge fremtidsmulighederne for at stabilisere elnettet i Grindsted, samtidigt med at der, via nye teknologi, kan oprenses forurening fra Grindsted. Projektet er stadig i forstadiet, men potentialet er stort, og hvis det går op i en højere enhed, så står GEV og Grindsteds borgere med unikke muligheder for at præge fremtiden i lokalområdet. Direktøren for GEV lovede løbende involvering og kommunikation om det til andelshaverne som projektet løber fremad.

Derefter sluttede mødet i god stemning, klapsalver til både bestyrelse og de fremmødte, inden der blev serveret velsmagende højbelagt smørrebrød fra Hotel Hedemarken.

GEV.dk/generalforsamling kan du læse hele årsregnskabet, referat fra generalforsamlingen, GEV Indblik 2022, se præsentationen fra aftenen samt læse bestyrelsens kodeks for God Selskabsledelse.


© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights