Økonomisk og administrativ lettelse til virksomhederne

Umiddelbart før sommerferien indgik et bredt flertal i regeringen en politisk aftale, der skal sikre en helt grøn energisektor og en grønnere industri. Det er aftale, der belønner virksomheder, der benytter elektricitet til at generere rumvarme. 

Der var umiddelbart lagt op til en lempelse af afgiften på elektricitet til opvarmning, men BDO har hos skatteministeriet fået bekræftet, at det også kommer til at gælde for strøm til komfortkøling og elvandvarmere mv., hvilket betyder, at den mangeårige sondring mellem, hvad virksomhederne bruger elektricitet til, stopper til nytår.


Det er et kæmpe fremskridt, da det vil mærkbart lette det administrative arbejde. Samtidigt er det dog også en lettele hos skattestyrelsen, som ikke længere skal bruge kontrolressourcer på at undersøge, hvad elektriciteten bruges til. Dermed bliver der også færre klagesager hos Landskatteretten.


Økonomisk betyder det, at virksomheder der anvender strøm til rumvarme, komfortkøling og elvandvarmere mv., vil kunne spare 0,206 kr.pr kWh eller 20.600 kr. pr. 100.000 kWh.

BDO har skrevet en mere uddybende artikel om klimaaftalen, hvor de også gør rede for, at klimaftalen ikke endnu er gjort til lov, men at dette regnes for en formalitet.


Læs hele artiklen fra BDO lige her og se, hvad den betyder af positive ting for private med et stort elforbrug.


© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights