Læring i praksis: DTU-studerende udforsker innovative løsninger sammen med GEV

Hvordan kan man kombinere energiproduktion ind i en facaderenovering og samtidigt indtænke formidling omkring forsyning på en af GEVs bygninger? Det er blevet til en case hos DTU i Lyngby, som 4 studerende har valgt at arbejde med i de kommende uger som en del af deres innovationskursus.

Energiproduktion. Renovering. Formidling. Hands-on. Biodiversitet. Lokale beboere.

Det er alt sammen begreber, som 4 studerende fra 5. semester på DTU (Danmarks Tekniske Universitet) dykker ned i de kommende uger. De læser bæredygtigt energidesign og er ved at tage et innovationskursus på deres uddannelse, og hér har de valgt at arbejde med en lokal case fra GEV, hvor de skal kigge på de muligheder og de udfordringer, der er i et konkret projekt.


De skal finde på kreative og nyskabende tilgange, som kan give et bredere perspektiv på facaderenoveringen af GEVs varmeværk på Grønningen. Det er en renovering, som kan indeholde energiproduktion, som kan aftages til fjernvarme, men samtidigt også en renovering, der indeholder en formidlingspark om energiproduktion, som skoleklasser og områdets beboere kan besøge. Det er mange ønsker, som gruppen nu skal forsøge at komme med deres bud på i løbet af de kommende uger.


Væk fra skolebænken

 Bjørn Jacobi Höyer er en af de studerende, og han synes, det er en spændende case. Han fortæller:


- Vores gruppe valgte casen, fordi der var ret frie rammer med, hvad man kunne gøre på stedet. Og så var det en meget håndgribelig case, der ligger sig meget op af vores uddannelse.


Bjørn og hans gruppe har været på besøg på GEV, hvor de fik en introduktion til virksomheden af direktør, René Heiselberg Gier, og derefter fik et indblik i varmeværket på Tårnvej. Derefter gik turen til varmeværket på Grønningen, som er omdrejningspunktet for deres projektarbejde.


At få en god start på samarbejdsprocessen var vigtig så kommunikation, idéudveksling og fælles mål for casen er blevet drøftet inden samarbejdet startede. Og derfor var det en naturlig del af de studerende kom på besøg i Grindsted.


-Det er virkelig spændende, at vi kan komme ud i den virkelige verden og se, hvordan det er i erhvervslivet og det ikke kun er fra skolebænken, vi lærer alting. Vi kommer til at lære meget om, hvordan forsyning egentlig virker, og hvad det er, der skal spille sammen for at få det hele til

at virke. Og så lærer vi noget om, hvad man egentlig forventer på en arbejdsplads,

fortæller Bjørn.


Han er da også helt sikker på, at gruppen kan bidrage med nyttige idéer til GEVs case.

- Jeg håber, at vi kan komme med noget nytænkning og måske gå lidt i en retning, som der ikke er tænkt over, siger han.


De studerende skal arbejde med ideforslag i de kommende uger og til sidst aflevere en produktrapport til GEV med deres løsningsforslag.


Samarbejde skaber bedre resultater

Det er udviklingschef, Martin Østergaard, fra GEV, der har været på besøg på DTU i Lyngby og fremlagt casen for de studerende. Og den indsats er godt givet ud, mener han.


-Det er altid rigtig interessant at arbejde med studerende, som brænder for at komme ud og afprøve de nyeste teorier på konkrete problemstillinger, siger han.


Martin Østergaard er kontaktperson for de studerende de næste par uger, hvor de arbejder med casen. Her skal han bidrage med viden, afklare spørgsmål og være nysgerrig overfor deres tilgang. For relationen og samarbejdet imellem institutioner giver det bedste resultat, mener han.


-Vi lærer meget og bliver skubbet til af de studerende, lige som at jeg ved, at de studerende får meget ud af at komme med løsningsforslag på konkrete cases fra den virkelige verden, fortæller han.

Fakta

  • Det er DTU (Danmarks Tekniske Universitet) der udbyder uddannelsen i Bæredygtigt energidesign, der er en 3 årig bachelor uddannelse. De studerende bliver civilingeniører efter deres kandidatuddannelse.

  • GEV arbejder aktivt med at tilbyde konkrete og relevante cases til studerende på både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Ønsker du mere information om vores samarbejde med uddannelsesinstitutioner

kan du kontakte udviklingschef, Martin Østergaard

Kontaktperson:
Martin Østergaard
+45 30 44 90 55
moe@gev.dk

© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights