Følg GEV

Grøn fjernvarme i Vorbasse

Vi er nu klar til at åbne for grøn fjernvarme i Vorbasse - Hvis landsbyen vil være med!

Næsten alle beboere i Vorbasse har naturgas som deres primære opvarmningsform, men nu kommer GEV med et alternativ, som på en gang vil bidrage til løsning af problemet med den globale opvarmning og være en værdifuld hjælp til familiernes økonomi.

Først skal grundlaget på plads

Forudsætningen for, at planen kan gennemføres er, at alle 12 storforbrugere (dvs. de enheder, der bruger mere end 6000 m3 naturgas pr. år) og at 75% af de husstande, der bruger naturgas, og 90% af oliekunderne, vælger at tilslutte sig det nye fjernvarmenet.

Hvis Vorbasse ikke formår at opfylde de forudsætninger, som er nødvendige, for at få økonomien til at hænge sammen, falder projektet til jorden, og der vil i bedste fald gå mange år, før en ny mulighed vil opstå.

Ca. 70% af den fjernvarme der produceres i Danmark, er fremstillet med vedvarende energi, og i det regnestykke har GEV ydet en flot indsats for at løfte gennemsnittet, idet andelen af grøn energi her er oppe på den gode side af 90%. Den kendsgerning bidrager i høj grad til, at GEV i flere år har været blandt landets billigste varmeproducenter.

Det er godt nyt for Vorbasse, for GEV garanterer, at varmeprisen bliver den sammen som for andelshaverne i Grindsted. Dog således, at investeringen i gadenet med videre vil medføre et forhøjet belastningsbidrag i en årrække.

Hvorfor skal jeg vælge fjernvarmen?

Fjernvarmen er en nem opvarmningsform, der hverken sviner, lugter eller støjer, og den enhed, der skal installeres i boligen, fylder ikke mere end det eksisterende gasfyr.

Fjernvarmevandet, der produceres centralt på et varmeværk (primært en elektrisk varmepumpe), er ca. 70 grader varmt. Fra værket sendes det udner jorden rundet til og fra de tilsluttede husstande i to rør, som ligger i den samme højisolerede kappe. Ét rør til fremløbet og ét til returløbet.

Husstanden får fjernvarmevandet ind i bygningen (i fremløbet), hvor det sendes rundt til radiatorer og til gulvvarme. Her afgives varmen til rummene og - via en lille varmeveksler indbygget i enheden - til brugsvandet, hvorefter det nu afkølet bliver sendt tilbage til varmeværket.

Gode ordninger hjælper de lokale i Vorbasse

En fjernvarmeforsyning kan ikke etableres hen over natten, så for at sikre, at ingen potentielle kunder kommer i klemme, hvis deres gasfyr bryder sammen inden fjernvarmen er på plads, tilbyder GEV at stille et andet gasfyr til rådighed uden omkostninger for husstanden i venteperioden.

Også den lokale afdeling af Sparekassen Kronjylland står klar med ekstra hjælp til de lokale, så konverteringen kan lykkes. Det fortæller afdelingsdirektør, H.C. Christensen:

- Vi støtter forskellige energivenlige løsninger i Sparekassen Kronjylland. Derfor tilbyder vi også borgerne i Vorbasse at få et såkaldt Grønt Boliglån. Det er et lån med særlig lav rente til energiforbedringer af boligen.

 

Deadline og procedure for tilmelding

Deadline for tilmelding er fredag den 30. september 2022

En tilmelding på www.vorbassefjernvarme.dk er en tilkendegivelse af interesse. Først senere vil tilmeldte husstande modtage et regulært tilbud, og først når den er underskrevet, er man juridisk forpligtet.

Den ovennævnte hjemmeside åbner mulighed for prisberegner og viser eksempler på billeder af fjernvarmeenheder.

Spørgsmål kan rettes til GEVs projektleder, Susanne Solberg, på 93 39 10 63 eller ved at skrive til sus@gev.dk.

Hun træffes også på adressen Skjoldborgvej 2, Vorbasse på forskellige tidspunkter i løbet af ugen. Tjek tidspunkter på www.vorbassefjernvarme.dk

Til Hjælp til koordinering af indsatsne for konvertering fra naturgas til fjernvarme har Vorbasse Lokalråd i samarbejde med GEV og Billund Kommune nedsat en arbejdsgruppe bestående af følgende medlemmer:

- Benny Pedersen, Leif Larsen, Knud Erik Jørgensen, Gert Jørgensen, Michele Rahbek, Jørn Poulsen og Ole Gram© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights