GEV STØTTER LOKALOMRÅDET MED 3 SPONSORATER

Hvert år støtter GEV op om lokalområdet i form af sponsormidler. I marts måned blev tre ansøgere udvalgt: Krogager Jagtforening, Frivilligcenter Billund og GGIF Håndbold, som nu kan se frem til en økonomisk håndsrækning.

Hvert år åbner vi op for vores sponsorpuljer, hvor lokale foreninger og klubber kan ansøge om puljemidler til lokale initiativer. 3 lokale initiativer kan nu se frem til at modtage et sponsorat fra GEV. Krogager Jagtforening har modtaget et sponsorat på 50.000 kr. Frivilligcenter Billund modtager 100.000 kr. og GGIF Håndbold bliver støttet med 100.000 kr. om året de næste 3 år.

- Som en lokalt engageret virksomhed ønsker vi at række ud og være med til at udvikle de lokale foreninger og klubber, som vi støtter. Det sker i partnerskaber, og i år har vi valgt at støtte tre forskellige ansøgere, hver med sin målgruppe. På hver sin måde bidrager de stærkt til et stærkt foreningsliv i vores område, siger bestyrelsesformand for GEV, Jørgen Kristensen.

Wizefloor skal skabe fællesskab

Frivilligcenter Billund har valgt at søge midler til et nyt Wizefloor - et digitalt interaktivt redskab, som via en projektor fremviser læringsspil på gulvet. Det skal understøtte Frivilligcenterets fokusområde i 2023, som er ’Ensomme unge.’ Et Wizefloor skal indgå i frivilligcenterets aktivitetsmuligheder, som en del af at skabe spændende fællesskaber og forebygge ensomhed blandt unge og børn.

Krogager Jagtforening er blevet støttet med 50.000 kr., der skal anvendes til at anlægge et stisystem, der skal forbinde klubhuset med foreningens 4 nye miljøskydehuse. Midlerne skal også anvendes til etablering af nye lyskilder langs det nye stisystem, så stierne bliver ordentligt oplyst. Det vil give ældre, dårligt gående og handicappede bedre muligheder for at kunne følge med i skydningerne på skydebanerne.

GGIF Håndbold har fået sponsorstøtte til de næste 3 sæsoner. GEV har siden 2016 støttet den lokale håndboldklub, som er en del af Talent Billund, hvor der er 20 unge mellem 16 og 19 år tilknyttet. De tildelte midler skal gå til fortsat at skabe attraktive muligheder for børn og unge i klubben, at fastholde unge idrætsudøvere i Billund Kommune og til at tiltrække unge idrætsudøvere til kommunen og til Campus Grindsted.

GGIF Håndbold har en af landets største børneafdelinger og spiller desuden i ungdomsrækkerne i 1. division på U17 og U19.

GEVS PULJE

Fra 2023 og fremadrettet vil der kun være én årlig ansøgningsrunde. Den årlige sponsorpulje er på 250.000 kr.

Puljemidlerne fordeles på 1-3 ansøgere, hvis der er ubrugte midler i sponsorpuljen.

Sponsorpuljen kan hvert år ansøges i hele januar måned


© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights