GEV forbereder sig på fremtidens elbehov

Fremtidens behov for el er voksende i takt med at flere får elbiler, solceller og flere dagligdagsting elektrificeres. Derfor opjusterer GEV sine elkabler til at kunne håndtere fremtidens øgede forbrug.

Solsortene på Danmarksvej og Grønlandsvej i Grindsted skal snart til at se sig om efter andre muligheder for at hvile vingerne. Elledningerne, som før har svunget sig fra mast til mast i gaderne, er nemlig ved at blive taget ned. Derfor er gaderne er fyldt med afspærringer, opgravninger og mænd i gult tøj for tiden. Elledningerne skal opjusteres, så de kan håndtere fremtidens øgede forbrug af el og bliver samtidigt lagt som kabler i jorden under den vestlige del af fortovet.


Fordel for beboerne

-Udskiftningen gør, at vi har nemmere ved at levere strøm nok til alle beboere. Det er særligt gunstigt, når mange får ladebokse derhjemme, fortæller Ernst Eriksen, der står for projektet fra GEV.


Under projektets varighed vil der i forbindelse med den nye opkobling blive lukket for el nogle gange og tilkørselsforholdene være ændret i perioder. Men GEV og entreprenøren Munck bestræber sig på at få arbejdet udført med så få forhindringer for beboerne som muligt.


De gamle ledninger klippes ned

De gamle gadelysmaster skal også tages ned. De står på betonklodser i dag og bliver fjernet, når de gamle gadelysledninger er flyttet over på nye kabler. Kablerne til gadelysene bliver også gravet ned i jorden, og der bliver sat nye gadeskabe op for el. På den måde er gaderne sikret gadelys hele tiden, så beboerne kan se, hvor de går her i den mørke tid.


Når alle de nye gademaster er blevet monteret, bliver lampen fra den gamle mast sat over på den nye mast. De nye master bliver samtidigt rykket ind til bagkanten af fortovene. De nye fortov vil blive hævet en smule i forhold til det tidligere, og der kommer ny asfaltering ovenpå, som Billund Kommune står for.


Et sildeben udgør motorvejen af el

I foråret lagde man ’motorvejen’ for de nye kabler. De blev lagt ned langs stien bag gaderne, for det gav god mening at grave alle kablerne sammen på samme tidspunkt.


-Nedlægningen følger en logisk struktur - ligesom et sildeben, med rygraden og de enkelte gader, hvor der bliver lagt kabler ud til, fortæller Ernst.


Der blev sat et kabelskab for enden af hver gade, som fik ført ledninger over til transformerstationen, der skal levere strøm til hele området.


Det er aluminiumskabler, som bliver lagt i jorden. Og GEV har lagt to kabler i jorden i ’motorvejen’ ved stien. For så kan strømmen køre begge veje, hvis der for eksempel opstår en fejl et sted.


Projektet forventes at blive færdigt inden jul. De resterende gader med elmaster er planlagt til at få lagt kabler ned i jorden i de kommende år.


Husk, at du har mulighed for at tilmelde dig vores SMS-service, hvor vi fortæller om eventuelle lukninger på vores forsyninger. Gør det her.


© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights