Følg GEV

Filskov Vandværk: Andelshaverne sagde ja

Den 23. marts havde Filskov Vandværk generalforsamling, hvor 20 af de 21 fremmødte andelshavere stemte for, da der skulle stemmes om at fortsætte arbejdet frem mod en sammenlægning med GEV.

Dermed kan arbejdet fortsætte og næste skridt er, at GEVs andelshavere skal have præsenteret planen på generalforsamlingen den 27. april og stemme om de også mener der skal arbejdes videre på planen. Derefter, hvis det godkendes, skal der afholdes ekstraordinære generalforsamlinger i både Filskov og GEV i løbet af maj måned.

Vi er selvfølgelig meget stolte i GEV over, at andelshaverne i Filskov kan se meningen med det arbejde vi tilbyder og håber at vores lokale andelshavere vil se det på samme måde.

I overgangsperioden er der i Filskov Vandværk blevet valgt en bestyrelse bestående af en blanding af medlemmer fra GEV, advokat og revisor samt ikke mindst to af de eksisterende medlemmer af bestyrelsen i Filskov Vandværk.


© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights