Til solcellekunder

Et solcelleanlæg producerer strøm ved hjælp af sollys. Anlægget består af et antal solcellemoduler, der er koblet sammen og forbundet med en inverter via et elkabel. De fleste solcelleanlæg er på ca. 6 kW og fylder mellem 15 og 40 m2.

Dit solcelleanlæg producerer mest strøm om sommeren og midt på dagen. Strømmen kan du bruge til dine apparater i din husstand eller sælge til elnettet. 

Flexafregning

Alle private elkunder i Danmark vil senest i slutningen af år 2020 blive afregnet time for time. Med flexafregning afregnes du for dit faktiske elforbrug time for time. På den måde kan du bedre følge løbende med i dit strømforbrug og få overblik over, hvor meget du betaler for strømmen på forskellige tidspunkter.

Det kan du læse mere om her

Overskudsproduktion

Hvis dit solcelleanlæg producerer mere strøm end du kan nå at forbruge, er der tale om en overskudsproduktion. Vi giver besked om en eventuel overskudsproduktion til Energinet, som udbetaler dit overskud via din NemKonto. Udbetalingen sker månedligt/årligt, alt efter hvilken gruppe, du er godkendt til.  

Nettoafregningsgrupper

Du har mulighed for at skifte dit solcelleanlæg til en anden nettoafregningsgruppe. Ønsker du at skifte gruppe, skal du udfylde en anmodningsblanket om gruppeskifte og sende den til Energistyrelsen. Heri angiver du, hvilken gruppe du gerne vil skifte til. 

Indsend blanketten her

Nettoafregningsgrupper

Her kan du læse mere om de forskellige nettoafregningsgrupper.

Gruppe 1

Gruppe 1 er en timeafregning, hvor den samlede elproduktion sælges og forbruget købes. Begge dele sker via en produktionselleverandør. Alt køb og salg af el under gruppe 1 foregår på markedsvilkår. I gruppe 1 betaler du almindelig PSO-afgift for køb af el og reduceret PSO-afgift for egenproduktion. 

Gruppe 2

Gruppe 2 er en timeafregning, hvor en eventuel overskudsproduktion kan lagres i op til en klokketime. Det betyder, at det er muligt at bruge strømmen inden for den pågældende klokketime. Er overskudsproduktionen ikke brugt i den indeværende time, sælges den til elnettet. Hvis man ikke er godkendt til pristillæg, skal man sælge overskudsproduktion via en produktionselleverandør, som man selv indgår aftale med. Nogle elleverandører kræver et højere abonnement for solcelleanlæg i gruppe 2. Vi anbefaler, at du på forhånd kontakter din elleverandør for at høre nærmere om abonnementet.

Gruppe 4

Gruppe 4 er en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som det produceres. Eventuel overskudsproduktion sælges i samme øjeblik, som det produceres. Eventuel overskudsproduktion sælges til elnettet med det samme. Hvis man ikke er godkendt til pristillæg, skal man sælge overskudsproduktionen via en produktionselleverandør, som man selv indgå aftale med. 

Gruppe 5

Gruppe 5 er som gruppe 4 en øjebliksafregning. Det betyder, at strømmen skal forbruges i samme øjeblik, som det produceres. Forskellen på de to grupper er, at du i gruppe 5 ingen afregning får for den eventuelle minimale overskudsproduktion. Nogle virksomheder kræver et lavere abonnement for solcelleanlæg i gruppe 5 end for de øvrige grupper. Vi anbefaler, at du på forhånd kontakter din elleverandør for at høre nærmere om abonnementet. 

Gruppe 6 (Årsbaseret nettoafregning)

Har du købt dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012, og har du anmeldt anlægget til din netvirksomhed senest den 20. december 2012 samt nettilsluttet anlægget senest den 31. december 2013, vil du kunne anmode om at få dit anlæg afregnet i gruppe 6. 

Forstå din regning

​​​​​​​

Billede af solcellepark ved solnedgang
Tilsagn om solceller

Før du kan blive registreret som solcellekunde, skal du søge om indplacering i nettoafregningsgruppe 1-6 ved Energinet.

Du vil herefter modtage en besked fra Energinet og dit netselskab, når det er blevet besluttet, hvilken gruppe dit anlæg skal registreres under.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om tilsagn til nettoafregning og evt. pristillæg her