Refusion ved vandbrud

Hvis du er tilsluttet vandforsyningen fra GEV, har du mulighed for at søge om at få refunderet en del af vandspildet i forbindelse med brud på en skjult vandinstallation. 

Det er kun muligt at ansøge om eftergivelse, hvis der er tale om et brud på en skjult vandinstallation. 

Hvad er en skjult installation?

  • Jordledninger fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger. 
  • Rør indmuret i gulve og vægge. 

Dette kræver, at følgende blanket indsendes udfyldt og underskrevet.

Hent ansøgningsblanketten her

Billede af pumper fra Grindsted Vandværk