Vand

GEV leverer gennem GEV Vand A/S drikkevand til ca. 4.500 husstande og virksomheder i Grindsted og omegn.

Som vandforsyning, er vi pålagt at analysere drikkevandet for bakterier, pesticider og andre forurenende stoffer. Det er samtidig vores ansvar at informere kunder/andelshavere om vandets kvalitet, herunder vandets hårdhed. Vandet indvindes fra vores to kildefelter, som begge er placeret nord-øst for Grindsted.

Omfattende kvalitetskontrol af drikkevandet

Vi analyserer jævnligt kvaliteten af drikkevandet, så vi overholder de kvalitetskriterier, der er fastsat i den danske lovgivning. Vores ledningsnet kontrolleres minimum 12 gange årligt, vandværket to gange årligt, og alle boringer (både de boringer, der leverer grundvand til vandværket, ved afgang fra vandværket til forbrugerne og i vandværkets ledningsnet) inden for en fire-årig periode. 

Vi foretager naturligvis ekstra analyser, såfremt der er udsving på kvalitetskontrollen. Hent vores prøveresultater her: 

Vandprøver - GEV Vand A/S

Vandets hårdhedsgrad

Hårdhedsgraden beskriver indholdet af calcium og magnesium udtrykt i grader dH. Hårhedsgraden bør ligge mellem 5 og 30 grader. 

Vandet i Grindsted er blødt med en hårdhed på 6,6 dH. 

Hårhedsgrad Betegnelse
0-4 Meget blødt
4-8 Blødt
8-12 Middelhårdt
12-18 Temmelig hårdt
18-30  Hårdt
Over 30 Meget hårdt

 

Brochure fra GEV Vand A/S

Læs folderen fra Grindsted Vandværk (nu GEV Vand A/S):

Regulativ for GEV Vand A/S

Dette regulativ er udfærdiget af Grindsted Vandværk A.m.b.A. Regulativet er godkendt af bestyrelsen for Grindsted Vandværk den 2. marts 2016 og kommunalbestyrelsen i Billund Kommune den 26. april 2016. 

Kort over GEV Vands forsyningsområde

GEV Vands forsyningsområde

Kortet er inddelt i fem forsyningsområder, hvilket beskriver de fem forskellige vandprøvningsområder vi tester vandet i løbende.

Det er derfor de ydre grænser der definerer GEV Vands samlede forsyningsområde og farverne har i denne henseende ingen betydning.

Leverings- og tilslutningsbestemmelser

Hos GEV Vand A/S findes der en række almindelige leverings- og tilslutningsbestemmelser vedrørende vandforsyningen i Billund Kommune. 

Leveringsbetingelser

  • Se under 'regulativ for GEV Vand A/S'

Tilslutning til Grindsted Vandværk

Denne vejledning for tilslutning til GEV Vand A/S er gældende inden for GEV Vand A/S forsyningsområde. 

Klagemuligheder pr. 14.05.2020

Som forbruger kan du indbringe klager* vedrørende tvister med forsyningen til Klageportalen for Nævnenes Hus

Tidligere skulle klager indleveres til www.forbrug.dk, men dette er nu ændret. 

Du kan læse meget mere om den ny klageportal på:

https://kpo.naevneneshus.dk/

 

 

 

Gode vandvaner i hjemmet

Vi har samlet en række gode råd om, hvordan du kan minimere dit årlige vandforbrug.

Ved at blive mere opmærksom på dit vandforbrug kan du opnå besparelser på din vandregning.

 

I køkkenet

Udskift gamle dryppende haner med vandbesparende armaturer. En dryppende vandhane kan koste mange tusinde liter vand om året. En åben vandhane kan faktisk forbruge helt op til 12 liter vand i minuttet, så derfor anbefaler vi dig, at holde dine installationer tætte.

Når du benytter opvaskemaskinen, så husk altid at fylde den helt op. Du behøver ikke skylle bestik og tallerkener af, inden de sættes i opvaskemaskinen. Du kan desuden købe A-mærkede hvidevarer, som garanterer et lavt vand- og energiforbrug. Lad i det hele taget være med at lade vandhanen løbe, når du ikke bruger vandet direkte. Undgå at vaske grøntsager og kartofler eller vaske op under en rindende vandhane. Brug i stedet en balje.

Undgå desuden at lade vandet løbe indtil den når den rette temperatur. Du behøver eksempelvis ikke at fylde isnende koldt vand på vandflasken. Stil i stedet flasken på køl indtil vandet er tilpas koldt.

 

Når du vasker tøj

Vask gerne ved lavest mulige temperaturer og vask kun dit tøj når det er nødvendigt. Vi har en tendens til at vaske vores tøj alt for ofte, hvilket slider enormt meget på tøjet og miljøet. Derfor anbefaler vi, at vaskemaskinen altid fyldes helt op, inden du sætter den i gang.

Du kan desuden købe A-mærkede hvidevarer, som garanterer et lavt vand- og energiforbrug. Husk i øvrigt at aflevere din gamle vaskemaskine på genbrugspladsen.

 

I haven

Vores planter og haver har helt naturligt brug for at blive vandet en gang i mellem. Du kan med fordel samle regnvandet i en tønde og anvende vandet herfra til at vande haven og blomsterne. Om sommeren skal børnene naturligvis have lov at lege med vand i haven, men husk at tænke på miljøet og pengepungen.

Brug en vandkande til at vande haven med i stedet for en haveslange. Haveslangen spilder ofte en masse vand, der hverken gavner din have, blomster eller miljøet. Vand ikke blomster midt på dagen mellem kl. 10-15 om sommeren. I dette tidsrum vil meget af vandet fordampe inden planterne kan nå at optage det.

Tag til stranden med børnene i stedet for at fylde badebassinet. Vælger du alligevel at bruge badebassinet kan du rense og dække af med en dug, når det ikke bliver brugt, så vandet kan genbruges flere gange.

 

På badeværelset

Du kan også udskifte det gamle toilet med et nyt. De fleste ældre toiletter skyller med mellem 9 og 12 liter pr. gang, mens nye toiletter typisk kun bruger mellem 3 og 6 liter. Der kan derved opnår gode vandbesparelser ved at installere et nyt vandbesparende toilet.

Tag brusebad i stedet for karbad. Et karbad bruger omkring 180 liter vand, mens et brusebad typisk bruger 60 til 80 liter afhængig af, hvor længe du står i badet.

Herudover kan du udskifte din bruser med en sparebruser. Så halverer du næsten vandforbruget i forhold til en almindelig bruser.

Billede af vand, der hældes i glas
Billede af kildefelt 3