Fjernvarme

GEV Varme A/S forsyner ca. 3.500 husstande i Grindsted (visse industriområder undtaget) og Stenderup-Krogager med noget af landets billigste fjernvarme. 

Vores forsyning

Den varme, som GEV Varme leverer til dig, produceres på flere lokationer i Grindsted og omegn:

 • På Tingvejen i Grindsted bruges flis til at lave fjernvarme.
 • På Tårnvej i Grindsted bruges naturgas til at lave fjernvarme og elektricitet samt elektricitet til at lave fjernvarme.
 • På Grønningen i Grindsted bruges naturgas til at lave fjernvarme og elektricitet.
 • På Sydtoften i Grindsted bruges biogas og gasolie.
 • I Stenderup-Krogager bruges naturgas til at lave fjernvarme og elektricitet, samt elektricitet (via varmepumpe) til at lave fjernvarme.

Den årlige varmeproduktion lå i 2019 på ca. 112.000 MWh, hvor flisværket stod for ca. 11 % af den årlige varmeproduktion, mens Dupont leverede knapt 64 % af den samlede varmeproduktion (restvarme) i Grindsted. Resten får vi fra vores elkedel, lossepladsen samt til Billund Spildevand. Af den samlede varmeproduktion i 2019 kom    82 % fra fossilfrit brændsel.

Varmen distribueres via et distributionsnet på ca. 76 km, der løber rundt omkring Grindsted. 

Leverings- og tilslutningsbetingelser

Hos GEV Varme A/S findes der et sæt almindelige bestemmelser og et sæt tekniske bestemmelser vedrørende fjernvarmelevering.

Leveringsbetingelser

Energioptimering for private fjernvarmekunder

Alt for mange mennesker bruger unødvendigt mange penge på ineffektive energiløsninger.

Hvis du bor i et hus af ældre dato, vil du med ganske få tiltag kunne nedsætte dine energiomkostninger markant.

 

Generelle fordele ved at energioptimere

 • Øger komforten i din bolig.
 • Forbedring af din økonomi - som oftest er energioptimering en god forretning.
 • Øger gensalgsværdien på din bolig.
 • Reducerer CO2-udledning = du er med til at gøre en forskel for miljøet.

Nedenfor har vi samlet en række forslag til, hvordan du kan sænke dine energiomkostninger:

Opvarmning:

 • Konvertering til fjernvarme
 • Varmestyring

Ofte vil du kunne opnå store økonomiske besparelser på energiregningen ved at konvertere til en anden opvarmningsform - fx ved at konvertere fra olie, naturgas og el til fjernvarme eller varmepumper. En udskiftning af den eksisterende opvarmningsform har ofte kortere tilbagebetalingstider på under 5 år.

Klimaskærm:

 • Udskiftning af vinduer / døre.
 • Efterisolering af loft.
 • Efterisolering af vægge og gulve.

Der kan være mange penge at spare på varmeregningen, hvis du vælger at isolere eller efterisolere din bolig. Isolering af klimaskærmen vil i mange tilfælde bidrage til et bedre indeklima, hvilket øger komforten i boligen.

Energibesparelser har ofte længere tilbagebetalingstider (grundet store investeringer) på over 10 år, men kan variere efter hvilken varmekilde din bolig har (fx olie, gas eller fjernvarme mv.). Energibesparende projekter bør tænkes ind i andre projekter, som fx udskiftning af tag.

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om, hvordan du energioptimerer din bolig på www.byggeriogenergi.dk

Fjernvarmen kommer til Vorbasse
Fjernvarmedeklaration
Termostat