Billede af projektingeniør Susanne Solberg
Susanne Solberg
Projektingeniør
93 39 10 63
sus@gev.dk

Kort om mig

Mine arbejdsopgaver som projektingeniør hos GEV består af projektering af nye fjernvarmeledninger i forbindelse med henvendelser fra vores ledningsmestre, så vi kan vælge entreprenør, smed og rørleverandør, så driftsafdelingen kan påbegynde arbejdet med det anmeldte projekt. 

Derudover arbejder jeg også en del med drikkevandsforsyningen. Mine arbejdsopgaver inden for dette område, spænder vidt og bredt fra orientering om gældende lovgivning, den økonomiske regulering, benchmarking og beskyttelse af grundvandet til ajourføring af vandforsyningens ledelsessystem.

Jeg er desuden ansvarlig for indberetning og kontakt til relevante myndigheder i henhold til energibesparende projekter for vores to netselskaber. 

Kundeservice

HR

Projektafdeling

Økonomi

Drift

Service

Kommunikation

Chefteam