Billede af maskinmester Poul Rejkjær Nielsen
Poul Rejkjær Nielsen
Maskinmester (Vand)
22 81 91 66
pon@gev.dk

Kort om mig

Jeg arbejder som maskinmester på GEV med ansvar for den daglige kontakt til kunder, myndigheder, brancheorganisationer og leverandører. 

Mine arbejdsopgaver spænder vidt og bredt fra planlægning og drift af boringer, deltagelse på møder vedr. vandværkerne, opfølgning på vandprøver og tilrettelæggelse af daglige arbejdsopgaver i driftsafdelingen samt vedligeholdelse og aflæsning af vandmålere.

Jeg indgår derudover i vagtordningen på lige fod med de øvrige medarbejdere i driftsafdelingen samt deltager i projektplanlægning i forbindelse med anlægning af nye ledningsnet. 

Kundeservice

HR

Projektafdeling

Økonomi

Drift

Service

Kommunikation

Chefteam