Billede af teknisk chef Palle Hartmann
Palle Hartmann
Teknisk Chef
22 81 91 55
pah@gev.dk

Kort om mig

Jeg arbejder som teknisk chef med ansvar for GEV El-net A/S og GEV Varme A/S i henhold til elloven. Derudover er jeg fagligt ansvarlig for GEV's autorisation som el- og VVS-installatør eller sagt på en anden måde, den der lægger navn til alle vores autorisationer. 

Mine arbejdsopgaver spænder vidt og bredt fra faglig sparring for direktionen i forbindelse med udviklingen af kerneforretningen og løbende afrapportering til orientering om tiltag, der har til formål at understøtte GEV's grønne strategi. 

Jeg har en utrolig spændende hverdag og trives med mange skiftende arbejdsopgaver inden for alle vores forsyningsområder på el, vand, varme og fiber. 

Kundeservice

HR

Projektafdeling

Økonomi

Drift

Service

Kommunikation

Chefteam