Billede af medhjælper Knud-Erik Højrup
Knud-Erik Højrup
Arbejdsmand (Vand)
61 55 79 68
keh@gev.dk

Kort om mig

Jeg klarer den daglige drift og vedligehold af vandværket både inde og ude. Desuden har jeg service og vedligehold af kildefelter, der er de områder, hvor vi oppumper vandet og pumper det videre ind til vandværket.

En anden af mine daglige arbejdsopgaver er blandt andet at udtage daglige analyser af vandet og tjekke, at dette overholder kravene til drikkevand. Desuden hjælper jeg til ved reparationer af ledningsnettet. 

Kundeservice

HR

Projektafdeling

Økonomi

Drift

Service

Kommunikation

Chefteam