Energiselskabernes energispareindsats

Alle net- og distributionsselskaberne inden for el, fjernvarme og naturgas, er gennem aftalen af 16. december 2016 forpligtet til årligt i perioden 2017-2020 at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til Energistyrelsen. 

Energispareindsats

GEV Varme A/S har valgt at opfylde denne forpligtelse ved at give tilskud til et energibesparende tiltag til en virksomhed, der i forbindelse med en ombygning, kommer til at levere en større mængde af overskudsvarme til GEV Varme A/S. 

Energispareaktiviteter

GEV Varme A/S giver derfor ikke længere tilskud til energispareaktiviteter, såsom: udskiftning af vinduer, efterisolering og opsætning af solceller m.m., men vi tager naturligvis gerne en snak med dig om, hvordan du som kunde evt. kan spare på energien, og vi hjælper dig gerne med indregulering af dit varmeanlæg. 

Du har fortsat mulighed for at søge tilskud ved andre energiselskaber. Det kan du gøre her

Historik

GEV Varme A/S har haft en energispareforpligtelse siden 2006. Du kan se oversigten over besparelsesmål og realiserede energibesparelser her

Billede af Teknisk Chef, Palle Hartmann