Telefon 75 32 11 66

Vand

GEV leverer gennem Grindsted Vandværk A.m.b.A. drikkevand til ca. 4.500 husstande og virksomheder i Grindsted og omegn.

Som vandforsyning, er vi pålagt at analysere drikkevandet for bakterier, pesticider og andre forurenende stoffer. Det er samtidig vores ansvar at informere kunder/andelshavere om vandets kvalitet, herunder vandets hårdhed. Vandet indvindes fra vores to kildefelter, som begge er placeret nord-øst for Grindsted.

Omfattende kvalitetskontrol af drikkevandet

Vi analyserer jævnligt kvaliteten af drikkevandet, så vi overholder de kvalitetskriterier, der er fastsat i den danske lovgivning. Vores ledningsnet kontrolleres minimum 12 gange årligt, vandværket to gange årligt, og alle boringer (både de boringer, der leverer grundvand til vandværket, ved afgang fra vandværket til forbrugerne og i vandværkets ledningsnet) inden for en fire-årig periode. 

Vi foretager naturligvis ekstra analyser, såfremt der er udsving på kvalitetskontrollen. Hent vores prøveresultater her

Vandets hårdhedsgrad

Hårdhedsgraden beskriver indholdet af calcium og magnesium udtrykt i grader dH. Hårhedsgraden bør ligge mellem 5 og 30 grader. 

Vandet i Grindsted er blødt med en hårdhed på 6,6 dH. 

Hårhedsgrad Betegnelse
0-4 Meget blødt
4-8 Blødt
8-12 Middelhårdt
12-18 Temmelig hårdt
18-30  Hårdt
Over 30 Meget hårdt

 

Brochure fra Grindsted Vandværk

Læs den nye folder fra Grindsted Vandværk:

Regulativ for Grindsted Vandværk A.m.b.A.

Dette regulativ er udfærdiget af Grindsted Vandværk A.m.b.A. Regulativet er godkendt af bestyrelsen for Grindsted Vandværk den 2. marts 2016 og kommunalbestyrelsen i Billund Kommune den 26. april 2016. 

Leverings- og tilslutningsbestemmelser

Hos Grindsted Vandværk A.m.b.a. findes der en række almindelige leverings- og tilslutningsbestemmelser vedrørende vandforsyningen i Billund Kommune. 

Leveringsbetingelser

Tilslutning til Grindsted Vandværk

Denne vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a. er gældende inden for Grindsted Vandværks forsyningsområde. 

Klagemuligheder pr. 01.10.2015

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation.

Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Læs mere på www.forbrug.dk.

Billede af vand, der hældes i glas
Billede af kildefelt 3
TILMELD dig vores SMS-service

GEV A/S ønsker så vidt muligt at give dig hurtig og direkte besked om driftsforstyrrelser, der berører din ejendom. 

Tilmeld dig nederst på siden med et mobilnummer eller en e-mail. Herefter får du en kode, som du skal indtaste.

Du kan tilmelde flere mobilnumre på samme adresse.

Tilmeld eller afmeld din adresse HER