Følg GEV

GENERALFORSAMLING I GEV: En aften med samvær, samtale og smørrebrød

GEV inviterer alle andelshavere til den årlige generalforsamling. En aften, hvor du som andelshaver har mulighed for at bruge din demokratiske ret til at få indflydelse, deltage i åben dialog og nyde samværet med andre lokale medejere.

 

Dato: 29. april kl. 19.00

Sted: No.16 - Grindsted, Østergade 16 i Grindsted

Dørene åbner klokken 18.45, hvorefter generalforsamlingen begynder præcist kl. 19.00. Efter det officielle program vil GEV være vært for smørrebrød og samvær. En god mulighed for at netværke og udveksle tanker med andre andelshavere.

 

Er du forbruger og medejer?

Hvis GEV forsyner dig med el, vand eller varme, betyder det, at du er andelshaver og dermed har stemmeret på generalforsamlingen. Din deltagelse er vigtig for at sikre, at alle stemmer høres, så GEV fortsætter med at imødekomme vores andelshaveres behov.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

5. Valg af statsautoriseret revisor

6. Behandling af indkomne forslag, herunder en potentiel fusion med Filskov Vand og vedtægtsændringer i §7.1 og §7.2.

7. Eventuelt

 

Vil du være med til spisningen?

Alle andelshavere er velkomne til at deltage i generalforsamlingen uden tilmelding. Ønsker du at deltage i spisning efter, bedes du tilmelde dig via linket længere nede på siden, senest den 22. april:

Vi ser frem til en produktiv aften med vægt på åbenhed, god dialog og samvær.

 

Vi glæder os til at se jer den 29. april

Billede nedenfor: Indkaldelsen fra JV.dk


© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights