Telefon 75 32 11 66

Vedtægter

Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A.

Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.m.b.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber at sørge for tilvejebringelse af den nødvendige elektricitet og varme til andelshavernes behov. 

Læs vores vedtægter her

Grindsted Vandværk A.m.b.a.

Andelsselskabets navn er Grindsted Vandværk A.m.b.a. og dets hjemsted er Billund kommune. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, at producere og distribuere vand af drikkevandskvalitet til andelshaveres behov. 

Læs vores vedtægter her

Billede af hovedindgangen til GEV A/S