Youssef Matthiesen
Youssef Matthiesen
Dataanalytiker / Studiemedarbejder
44 14 38 42
yma@gev.dk

Som studiemedarbejder i GEV arbejder jeg i dataanalyse og bruger min viden om datavidenskab til at træffe informerede beslutninger.

Jeg arbejder pt. 24 timer om ugen hos GEV og er samtidigt i praktik.

 

Jeg har også et igangværende projekt, omhandlende datascience og IT-sikkerhed, som afsluttes senest august 2023.

Efter sommerferien vil jeg begynde at arbejde på min hovedopgave, som vil føre til, at jeg gør min uddannelse færdig som datamatiker i januar 2024.

Kundeservice

HR

Projektafdeling

Økonomi

Drift

Service

Kommunikation

Chefteam