Billede af administrationschef Marianne Nyborg Carl
Marianne Nyborg Carl
HR-chef
22 40 13 30
mnc@gev.dk

Kort om mig

Som HR-chef hjælper jeg lederne med at rekruttere når der er brug for nye medarbejdere. Jeg udarbejder stillingsprofiler og gennemfører person-profilanalyser. Det er med til at sikre, at vi får et rigtig match mellem jobbet og kandidaten.

Jeg hjælper også med sparring i dagligdagen af forskellig art - f.eks. ledersparring eller facilitering af møder.

I HR hjælper vi også med at finde relevante kurser, når kompetencerne skal have et løft. Vi understøtter afdelingernes effektivitet og samarbejde ved f.eks. at facilitere gode workshops. Det hjælper med overblikket over opgaver, mulige forbedringsområder, synergieffekter samt ny udvikling. Det kan også være workshops, hvor vores gode kultur i GEV bliver forstærket ved, at vi arbejder aktivt med den.

Til sidst har vi naturligvis også en række administrative opgaver. Det kan være at holde styr på kontrakter og andre juridiske forhold, løn, vores attraktive pensionsordning, sundhedssikring og andre medarbejdergoder.

Kundeservice

HR

Projektafdeling

Økonomi

Drift

Service

Kommunikation

Chefteam