Billede af elektriker Ernst V. Eriksen
Ernst V. Eriksen
Elektriker
40 92 15 03
eve@gev.dk

Kort om mig

Som montør ved elforsyningen sørger jeg for, at alle borgere i Grindsted og omegn har strøm. Jeg vedligeholder transformerstationer og ledningsnet, så kunderne oplever så få strømafbrydelser som muligt. 

Derudover vedligeholder jeg el,- vand- og varmemålere samt sørger for at hjemtage data fra disse målere til videre analyse hos medarbejderne i Back-Office. 

Jeg indgår desuden i vagtordningen for el og vand på lige fod med de øvrige medarbejdere, når kunderne har brug for hjælp uden for vores normale åbningstid. 

Kundeservice

HR

Projektafdeling

Økonomi

Drift

Service

Kommunikation

Chefteam