Telefon 75 32 11 66

Varme

GEV Varme A/S forsyner ca. 3.500 husstande i Grindsted (visse industriområder undtaget) og Stenderup-Krogager med noget af landets billigste fjernvarme. 

Vores forsyning

Den varme, som GEV Varme leverer til dig, produceres på flere lokationer i Grindsted og omegn:

  • På Tingvejen i Grindsted bruges flis til at lave fjernvarme.
  • På Tårnvej i Grindsted bruges naturgas til at lave fjernvarme og elektricitet samt elektricitet til at lave fjernvarme.
  • På Grønningen i Grindsted bruges naturgas til at lave fjernvarme og elektricitet.
  • På Sydtoften i Grindsted bruges biogas og gasolie.
  • I Stenderup-Krogager bruges naturgas til at lave fjernvarme og elektricitet, samt elektricitet (via varmepumpe) til at lave fjernvarme.

Den årlige varmeproduktion lå i 2019 på ca. 112.000 MWh, hvor flisværket stod for ca. 11 % af den årlige varmeproduktion, mens Dupont leverede knapt 64 % af den samlede varmeproduktion (restvarme) i Grindsted. Resten får vi fra vores elkedel, lossepladsen samt til Billund Spildevand. Af den samlede varmeproduktion i 2019 kom    82 % fra fossilfrit brændsel.

Varmen distribueres via et distributionsnet på ca. 76 km, der løber rundt omkring Grindsted. 

Leverings- og tilslutningsbetingelser

Hos GEV Varme A/S findes der et sæt almindelige bestemmelser og et sæt tekniske bestemmelser vedrørende fjernvarmelevering.

Leveringsbetingelser

Termostat
TILMELD dig vores SMS-service

GEV A/S ønsker så vidt muligt at give dig hurtig og direkte besked om driftsforstyrrelser, der berører din ejendom. 

Tilmeld dig nederst på siden med et mobilnummer eller en e-mail. Herefter får du en kode, som du skal indtaste.

Du kan tilmelde flere mobilnumre på samme adresse.

Tilmeld eller afmeld din adresse HER