Telefon 75 32 11 66

GEV Elnet A/S

GEV Elnet A/S drifter det lokale elnet i Grindsted - dog ikke hele byen. Vi opkræver kun el i den del af byen, som vi forsyner.

Kontroller din regning for at se, om vi opkræver el i dit område. Du kan finde en oversigt over vores forsyningsområde her

Solcelleanlæg

Et solcelleanlæg producerer strøm ved hjælp af sollys. Anlægget består af et antal solcellemoduler, der er koblet sammen og forbundet med en inverter via et elkabel. De fleste solcelleanlæg er på ca. 6 kW og fylder mellem 15 og 40 m2.

Solcelleanlæg, over 2,5 kW tillades kun tilsluttet via tre-faset inverter. 

Stamdatablanketter og Positivlister kan findes her.

 

Vilkår GEV Elnet A/S

Leveringsbetingelser

Vi har et sæt almindelige bestemmelser og et sæt tekniske bestemmelser vedrørende levering af el og tilslutning. 

  • Læs Fællesregulativet her.
  • Læs mere om vores leveringsbestemmelser her
  • Læs mere om vores tilslutningsbestemmelser her
  • Læs mere vores procedure for fastsættelse af forventet årsforbrug her.
  • Læs mere om vores lukke- og genåbningsprocedure her
  • Læs mere om Tekniske regler for produktion og Forbrug her.
Intern overvågning
  • Læs mere om vores årsberetning for intern overvågning her
Metodegodkendelser

GEV Elnet A/S har følgende metodegodkendelser.

  • Læs mere om vores metodegodkendelse for standardgebyrer (2018) her
  • Læs mere om vores metodegodkendelse for standard investeringsbidrag (2018) her
Energiselskabernes energispareindsats

Alle net- og distributionsselskaberne inden for el, fjernvarme og naturgas, er gennem aftalen af 16. december 2016 forpligtet til årligt i perioden 2017-2020 at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til Energistyrelsen. 

Energispareindsats

GEV Elnet A/S har valgt at opfylde denne forpligtelse ved at give tilskud til et energibesparende tiltag til en virksomhed, der i forbindelse med en ombygning, kommer til at levere en større mængde af overskudsvarme til GEV Varme A/S. 

Energispareaktiviteter

GEV Elnet A/S giver derfor ikke længere tilskud til energispareaktiviteter, såsom: udskiftning af vinduer, efterisolering og opsætning af solceller m.m., men vi tager naturligvis gerne en snak med dig om, hvordan du som kunde evt. kan spare på energien, og vi hjælper dig gerne med indregulering af dit varmeanlæg. 

Du har fortsat mulighed for at søge tilskud ved andre energiselskaber. 

Du har mulighed for at søge tilskud ved andre selskaber her

Historik

GEV Elnet A/S har haft en energibesparelsespligt siden 2006. Læs mere om vores besparelsesmål og realiserede energibesparelser her

Standardaftale og Servicevilkår

Standardaftalen

Standardaftalen mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distibutionsnettet regulerer samarbejdet mellem netselskaber og elleverandører. Heri reguleres bl.a. den leverede ydelse fra netselskabet, ansvarsfordelingen og betalingsbetingelser mellem parterne.

Læs Standardaftalen her

 

Servicevilkår

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør er et bilag til Standardaftalen og indeholder på udvalgte områder en detaljeret beskrivelse af netselskabernes og elleverandørernes forpligtelser og rettigheder efter Standardaftalen. Servicevilkårerne indeholder procedure, tidsfrister o.l.

Læs Servicevilkår her

 

Billede af en højspændingsmast
Vagttelefon

Ved akutte problemer udenfor vores normale åbningstid, kan du kontakte elvagten på telefonnummer: 40 96 12 65.