Telefon 75 32 11 66

Tilslutning til vandforsyningen

Denne formular er kun til brug for installatører. 

Vi gør opmærksom på, at tilslutning til vandforsyningen ikke må foretages før den er godkendt og byggemåleren er opsat. Pas-stykke for måleren udleveres gratis. Indføringsbøjning sker mod betaling. 

  • 1 Aktuelle: Ansøgning
  • 2 Skødehaver
  • 3 Installation
  • 4 Installatør
  • 5 Komplet
Billede af pumper fra Grindsted Vandværk