Telefon 75 32 11 66

GEV har startet pilotprojekt ved Søndervold i Grindsted

I november 2019 indledte vi hos GEV et pilotprojekt ved Søndervold. Her begyndte vi at eksperimentere med fremløbstemperaturen, som blev sat ned for 87 andelshavere. Formålet med forsøget har været at arbejde på løsninger, der kan spare penge hos andelshaverne i fremtiden. Efter et konstruktivt møde med et par repræsentanter for andelshaverne ved Søndervold, blev det i denne uge aftalt, at GEV fritager de 87 andelshavere for den flowafgift, der er en del af din fjernvarmeregning, så længe pilotprojektet kører. I den tid arbejdet og projektet står på, vil der være en risiko for, at flowet vil være højere end hos den resterende del af Grindsted. Det er kun de 87 andelshavere ved Søndervold, der påvirkes af pilotprojektet. I rubrikken nedenfor kan du se, om du er påvirket af projektet.

En fælles rejse

Pilotprojektet er starten på en rejse vi er startet på - sammen med jer som andelshavere. En rejse, som skal sikre, at vi i fremtiden gør alt vi kan for at holde fjernvarmepriserne så langt nede som muligt. Denne rejse vil derfor også betyde, at der vil komme flere pilotprojekter i fremtiden. Det er ikke en rejse vi kan klare uden hjælpen og støtten fra jer andelshavere. Det er ude hos den enkelte andelshaver at fjernvarmen bruges og det er sammen med jer, at vi kan finde de besparelser i produktionen, som er nødvendige i fremtiden. Det er til gavn for dig som andelshaver, at vi leder efter de bedste løsninger for fremtidens fjernvarmeproduktion.

Her på siden vil du i fremtiden kunne læse om nye pilotprojekter.

 

 

Er jeg en del af pilotprojektet

Disse numre ved Søndervold er en del af pilotprojektet:

 

100-124, 126, 128, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 150, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 270, 272, 274, 276, 278

Fjernvarme lægges i jorden.
FJERNVARMENS ORDBOG:

 

Pilotprojekt: En forundersøgelse på en lille skala, inden der igangsættes en større undersøgelse.

Flow: Mængden af vand der løber gennem fjernvarmerørene i dit hus.

Fremløbstemperatur: Den temperatur dit fjernvarmevand har, når det kommer ind i dit hus.

Returløbstemperatur: Den temperatur dit fjernvarmevand har, når det forlader dit hus.

Afkøling: Forskellen mellem din fremløbs- og returløbstemperatur.


Bor du ved Søndervold og oplever du fortsat udsving i komforten? Så ring gerne til vores ledningsmester og fjernvarme-ekspert, Werner Madsen. Han er klar til at besøge dig og din installation.

Ring til Werner på: 40 96 12 61.