Telefon 75 32 11 66

Fra Forbrugerweb til Kundeportal

Vi flytter fra Forbrugerweb til ny Kundeportal


Hvad der skal ske… 

I efterhånden mange år, har du som GEV kunde kunnet se dine fjernaflæsningsdata på forbrugerweb.dk. Den 1. juli 2019 udtræder GEV fra samarbejdet, hvilket betyder, at du ikke længere kan se dine fjernaflæsningsdata på el-, vand- og varmemålere på forbrugerweb.dk. Fremover finder du dine fjernaflæsningsdata direkte på GEV’s egen kundeportal, som du tilgår på gev.dk – ”Log på min side”. 
 
 
Hvorfor en ny portal…
 
Der er flere årsager til, at GEV har valgt at træde ud af forbrugerweb samarbejdet. Det var en god løsning på et tidspunkt, hvor der ikke var mange alternativer. Vi føler dog nu, at tiden er løbet fra den. 
 
Vores kunder har haft mange ønsker, som vi ikke kunne indfri med ForbrugerWeb-løsningen. Vi har derfor siden sommeren 2018 udviklet vores egen kundeportal, og i november 2018 lancerede vi erstatningen for den kundeportal, hvor du tidligere har kunnet finde dine aflæsningsdata. Med denne nye løsning, har vi kunne tilgodese mange af kundernes ønsker, ligesom vi har kunnet samle de to portaler i én kundeportal. 
 
Kundeportalen kan også bruges, selv om du endnu ikke har fjernaflæste målere. 
 
 
Hvad sker der på Kundeportalen…
 
Kundeportalen er under opbygning, og derfor kan du måske støde på noget, som du havde adgang til før – men ikke nu. Du kan dog være sikker på, at vi arbejder målrettet på løbende at komme med forbedringer. 
 
Lige nu kan du se dit forbrug, på månedsniveau, såfremt du har fjernaflæste målere. Du kan også se dine regninger og kontospecifikation, ligesom du kan se eventuelle dokumenter, vi har sendt til dig siden slutningen af 2018. 
 
Men vi stopper ikke her. Der er meget mere på vej i år, og mange udvidelser til næste år. Allerede hen over sommeren og efteråret, vil der komme mange forbedringer på Kundeportalen, fx: 
 
•    Visning af forbrug på timeniveau (for fjernaflæste målere) 
•    Oprettelse af e-mail login, hvor du kan tilknytte alle dine kundenumre 
•    Forbedring af oversigtssiden med relevante informationer 
•    Få tilsendt servicebeskeder – baseret på analyser af dine timedata 
 
Til næste år vil vi introducere: 
•    Økonomiske oversigter – baseret på dit aktuelle forbrug 
•    Sammenligning af forbrug i forhold til tidligere år 
•    Nye betalingsmetoder, som du selv kan styre – MobilePay og kreditkort 
•    Intelligente råd, baseret på viden om din installation 
•    Chat og skriv direkte med vores kundeservice 
 
 
Hvad skal du gøre… 
 
Du skal blot fremover logge ind på kundeportal.gev.dk. 
 
Lige nu skal du bruge dit Kundenummer og Internetkode, som du finder på din gamle opkrævning, medio august, vil du dog kunne oprette en e-mail login, hvor du kan tilkoble dit Kundenummer og Internetkode for nem login fremover. 

Vi ønsker dig god fornøjelse med den nye kundeportal hos GEV. 

Skærmbillede af kundeportalens login