Tilslutning til vandforsyningen

Denne formular er kun til brug for installatører. 

Vi gør opmærksom på, at tilslutning til vandforsyningen ikke må foretages før den er godkendt og byggemåleren er opsat. Pas-stykke for måleren udleveres gratis. Indføringsbøjning sker mod betaling. 

  • 1 Aktuelle Ansøgning
  • 2 Skødehaver
  • 3 Installation
  • 4 Installatør
  • 5 Komplet
Billede af pumper fra Grindsted Vandværk