GEV Elnet

GEV Elnet A/S drifter det lokale elnet i Grindsted - dog ikke hele byen. Vi opkræver kun el i den del af byen, som vi forsyner.

Du kan finde en oversigt over vores forsyningsområde her

Vi har et sæt almindelige bestemmelser og et sæt tekniske bestemmelser vedrørende levering og tilslutning til elnettet. 

Bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet.

Læs her

(dok. fra 2023-05-08)

 

Vilkår for GEV Elnet:

Leveringsbetingelser

Vi har et sæt almindelige bestemmelser og et sæt tekniske bestemmelser vedrørende levering af el og tilslutning. 

  • Læs mere vores procedure for fastsættelse af forventet årsforbrug her.
  • Læs mere om vores lukke- og genåbningsprocedure her
  • Læs mere om Tekniske regler for produktion og Forbrug her.
Intern overvågning

Læs mere om vores årsberetning for intern overvågning her

Standardaftale og servicevilkår (fra 15.juni 2021)

Standardaftalen

Standardaftalen mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distibutionsnettet regulerer samarbejdet mellem netselskaber og elleverandører. Heri reguleres bl.a. den leverede ydelse fra netselskabet, ansvarsfordelingen og betalingsbetingelser mellem parterne.

Læs Standardaftalen her

 

Servicevilkår

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør er et bilag til Standardaftalen og indeholder på udvalgte områder en detaljeret beskrivelse af netselskabernes og elleverandørernes forpligtelser og rettigheder efter Standardaftalen. Servicevilkårerne indeholder procedure, tidsfrister o.l.

Læs Servicevilkår her

Solcelleanlæg

Et solcelleanlæg producerer strøm ved hjælp af sollys. Anlægget består af et antal solcellemoduler, der er koblet sammen og forbundet med en inverter via et elkabel. De fleste solcelleanlæg er på ca. 6 kW og fylder mellem 15 og 40 m2.

Stamdatablanketter og Positivlister kan findes her.

Tilslutningsbidrag for produktionsanlæg
Der er flere netselskaber, der har været i kontakt med kunder, der ikke har været opmærksomme på, at Energinet opkræver tilslutningsbidrag. Derfor har vi herunder lagt Green Power Denmarks standardbeskrivelse op, så der ikke opstår tvivl om reglerne:

Energinet opkræver også tilslutningsbidrag for produktionsanlæg i distributionsnettet. Der opkræves dels et transformerbidrag fra produktionsanlæg placeret i røde geozoner, og dels et tilslutningsbidrag til det nære transmissionsnet, der er geografisk differentieret efter Energinets opdeling i produktionsoverskudsområder og forbrugsdominerede områder.
Se flere detaljer og de gældende takster her: https://energinet.dk/el/elmarkedet/tariffer/aktuelle-tariffer/

 

Solcelleanlæg: Fase- eller summationsmåler? Find svaret her.

Som solcellekunde kan det være relevant at vide, om du har fase- eller summationsmålere. 

 

I GEV har vi kun summationsmålere. Tidligere har et mindre antal af vores målere være fasemålere, men Kamstrup har opdateret den firmware, der sidder i, således at alle GEVs målere nu er summationsmålere.

 

Mange forskellige hjemmesider giver delvist eller helt forkerte oplysninger om målertyper. Det vil altid variere fra netselskab til netselskab. Derfor anbefaler vi vores kunder og andelshavere at kontakte os, hvis du er i tvivl om din målertype.

Fællesregulativ - Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande
Vejledning til elinstallatører