El for Fagfolk

GEV Elnet A/S drifter det lokale elnet i Grindsted - dog ikke hele byen. Vi opkræver kun el i den del af byen, som vi forsyner.

Du kan finde en oversigt over vores forsyningsområde her

Vi har et sæt almindelige bestemmelser og et sæt tekniske bestemmelser vedrørende levering og tilslutning til elnettet. 

Leveringsbetingelser

Leveringsbestemmelser for GEV Elnet A/S.

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser for GEV Elnet A/S

 

Vilkår for GEV Elnet:

Leveringsbetingelser

Vi har et sæt almindelige bestemmelser og et sæt tekniske bestemmelser vedrørende levering af el og tilslutning. 

  • Læs mere om vores leveringsbestemmelser her
  • Læs mere om vores tilslutningsbestemmelser her
  • Læs mere vores procedure for fastsættelse af forventet årsforbrug her.
  • Læs mere om vores lukke- og genåbningsprocedure her
  • Læs mere om Tekniske regler for produktion og Forbrug her.
Intern overvågning

Læs mere om vores årsberetning for intern overvågning her

Metodegodkendelser

GEV Elnet A/S har følgende metodegodkendelser.

Standardaftale og servicevilkår (fra 15.juni 2021)

Standardaftalen

Standardaftalen mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distibutionsnettet regulerer samarbejdet mellem netselskaber og elleverandører. Heri reguleres bl.a. den leverede ydelse fra netselskabet, ansvarsfordelingen og betalingsbetingelser mellem parterne.

Læs Standardaftalen her

 

Servicevilkår

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør er et bilag til Standardaftalen og indeholder på udvalgte områder en detaljeret beskrivelse af netselskabernes og elleverandørernes forpligtelser og rettigheder efter Standardaftalen. Servicevilkårerne indeholder procedure, tidsfrister o.l.

Læs Servicevilkår her

Solcelleanlæg

Et solcelleanlæg producerer strøm ved hjælp af sollys. Anlægget består af et antal solcellemoduler, der er koblet sammen og forbundet med en inverter via et elkabel. De fleste solcelleanlæg er på ca. 6 kW og fylder mellem 15 og 40 m2.

Solcelleanlæg, over 2,5 kW tillades kun tilsluttet via tre-faset inverter. 

Stamdatablanketter og Positivlister kan findes her.

Fællesregulativ - Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativ 2019

Fællesregulativ gældende pr. 1.september 2022

 

*Vær opmærksom på, at GEV fraviger Fællesregulativets punkt 8.4.1*

Vejledning til elinstallatører