Elever lærer om fremtidens grønne forsyning hos GEV

Igennem de sidste 5 år har elever fra 9. klasse ved Grindsted Privatskole været adoptivklasse hos GEV. Her har de lært om grøn energiforsyning, jobmuligheder i forsyningsbranchen og fået lov at komme helt tæt på medarbejderne i virksomheden.

-De er bare blevet så store.

-Jeg kan slet ikke kende dem.

-Hold da op, skal de allerede konfirmeres?

Udtryk som disse har ofte lydt på gangene, når de 20 elever fra GEVs adoptivklasse har været på læringsbesøg hos GEV. Eleverne kender virksomheden godt. De ved, hvad en akkumuleringstank er. De ved, hvad frokostdamen hedder. Og de kan fortælle om, hvorfor der er en speciel bukkeradius på fiberkabler. Klassen har været adopteret af GEV siden de gik i 4. klasse som en del af initiativet: 'Virksomheder adopterer skoleklasser.' Initiativet går ud på at private og offentlige virksomheder har mulighed for at adoptere lokale skoleklasser fra 1.-9. klasse. Noget der giver rigtig god mening for begge parter.

Karsten B. Vester, der er koordinator på initiativet, fortæller:

-Vores samfund kalder i disse år på sammenhængskraft, bæredygtighed og fællesskaber - samtidig med både det private og offentlige erhvervsliv efterspørger arbejdskraft, og ikke mindst, medarbejdere med en erhvervsuddannelse. I denne kontekst spiller de lokale virksomheder en afgørende rolle. En af de måder, man som lokal virksomhed kan udleve denne rolle, er ved at samarbejde med folkeskolen og dermed gøre en konkret forskel på både kortere og længere sigt. Både for sig selv som virksomhed - men også for eleverne og samfundet.

Lokale læringsbesøg giver ny viden

Omdrejningspunktet for læringsbesøgene er faglige fokuspunkter, som passer ind i den almindelige undervisning på skolen. Og læringen går begge veje for partnerne. For eleverne lærer forskellige rollemodeller at kende, samtidigt med at de får afprøvet deres skolefag i en praksisnær virkelighed. Og for GEV har det været en oplagt mulighed at inddrage eleverne i forskellige konkrete udfordringer og få deres løsningsforslag.

Det lokale spiller en afgørende rolle i initiativet. Eleverne får mulighed for at komme indenfor hos GEV og lære arbejdskulturen at kende, og det giver gode ambassadører i lokalområdet, og en bonus ville være, hvis initiativet kunne medvirke til at flere lokale unge søger ind på uddannelser indenfor forsyningsbranchen. For GEV er den lokale forankring og synlighed vigtig, og det er derfor højt prioriteret at få besøg af eleverne og give dem mest muligt med i deres skolerygsæk.

-De fleste virksomheder kan sikkert se en fordel i at være kendte og afholdte i deres lokalområde. Ved at være åbne, imødekommende og deltagende i det lokale samfund gør man sig til en mere attraktiv aktør i lokalområdet, og dermed øges mulighederne for eksempel rekruttering af nye medarbejdere, fortæller Karsten.

Relationer er i fokus

Klassen har været på 2 årlige læringsbesøg, siden de blev adopteret. Hos GEV har eleverne blandt andet prøvet kræfter med at være i praktik ved forskellige medarbejdere, hvor de fulgte dem i løbet af en almindelig arbejdsdag. Eleverne har også været med til at udvikle digitale historier om GEVs biodiversitetsområde. Og så har de prøvet kræfter med at udforme et CV og været med i en ansøgningsproces om et fiktivt job hos GEV, hvor to udvalgte elever skulle prøve at komme til en 'jobsamtale.'

Eleverne skal opleve at de får et stort udbytte af deres læringsbesøg, og at det faglige fokus giver mening for dem. Og det har derfor været en prioritet hos GEV, at eleverne skulle komme tæt på de enkelte medarbejdere fra forskellige afdelinger, så de fik mulighed for at stille deres nysgerrige spørgsmål og lære noget nyt om forsyningsbranchen og den grønne omstilling fra forskellige vinkler. For at give mere dybde og perspektiv. Og for at skabe en god dialog.

Samarbejdet fortsætter med en ny klasse

Til efteråret bliver det dog tid til at sige farvel for denne gang, da klassen nu går i 9. klasse. Til november står en ny 1. klasse klar til at blive adopteret af GEV, som glæder sig til at lære nogle nye elever at kende og vise dem, hvilken spændende verden forsyningsbranchen er.

'Virksomheder adopterer skoleklasser' er et initiativ startet af Karsten B. Vester og er en del af virksomheden, Relationsnetværket. Konceptet har eksisteret i mere end 15 år og findes i hele Danmark.


© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights