Du får en forbedret kundeportal

Via kundeportalen bliver du i den nærmeste fremtid mødt med krav om e-mail og en anmodning om tilladelse til at bruge den. Det vil være med til at forbedre de data vi har på jer kunder, og det betyder bedre service for dig som kunde.

Først og fremmest er det en bekræftelse på, om de e-mails vi allerede har på mange kunder er der korrekte og tilhører den rette kunde. Derudover har vi brug for at ensarte kundedata, her e-mail tilladelser, så vi ikke handler forkert i forhold til persondataforordningen (GDPR).

Det giver efterfølgende, at du får mulighed for at modtage dine regninger på e-mail. Inden for den nærmeste fremtid vil du også kunne modtage forbrugsalarmer på e-mail. Det er dog ikke helt sat op endnu, så der vil komme mere information når vi er klar til at sætte det op.

GEV Huset