Biodiversitet skal skabe mere liv hos GEV

Det roder på de grønne arealer ved GEV. Det er første skridt på vej mod grønne arealer, hvor biodiversitet prioriteres i fremtiden. Det er der nemlig god mening i – både for miljø og pengepung.

 

I 2020 blev det besluttet at kigge nærmere på pasningen af de grønne arealer i GEV, men også ved flere andre matrikler i GEV-regi (Vandværket, Kildefelterne og Flisværket ved Tingvejen) bliver der skelet mod forandringer. Det betyder, at naturen får lov at råde og det hele bliver lidt mere vildt. Dermed også sagt, at der på de mange matrikler vil blive passet mindre – alt sammen for at få mere biodiversitet. F.eks. har GEV tidligere fjernet døde træer ved kildefelterne, men det er nu slut, ligesom der ved Flisværket er sat et hegn op for at der, i samarbejde med kommunen, kan holdes får derude. Fårene er der for at kunne lave lysninger og holde buske og gyvel nede, så andre arter får bedre mulighed for at etablere sig.

Forandringerne bliver dog særligt tydeligt ved GEV Huset på Tårnvej 24. De ellers tætklippede arealer vil blive forvandlet til stiområder, med forskellige planter og kvashegn. Formålet er her at lade naturen få lidt starthjælp. Samtidigt har det den positive effekt, at det visuelt ser ordentligt ud i fremtiden.

Projektet ledes af GEVs bæredygtighedsassistent, Camilla Damgård, som siger følgende om projektet: ”Forhåbentligt kan anlægget blive bosted for fugle og insekter. Samtidigt er det vigtigt at nævne, at vi gennem projektet indtil nu har haft god hjælp af vores samarbejdspartnere. Billund Kommunes biolog, Lasse Petersen, fik os sat på sporet af mulighederne på de forskellige arealer og pegede os i retning af ’Vildskab’, som har stået for grundlaget og tegningen for det nye, og lidt vildere areal ved Tårnvej 24. Dernæst får vi hjælp af ’Kreative Fingre’, som skal stå for selve anlæggelsen af området, så snart det er muligt.”

Forsinkelser på vejen

Planerne er dog ikke uden bump på vejen. For GEV er ikke de eneste, der arbejder på biodiversitet. Det viser sig f.eks. ved at mange af de frø der skal bruges til at anlægge blomster, er udsolgt for resten af denne sæson. Konsekvensen af det er, at det først bliver i 2022, at vi for alvor høster resultaterne af det gode forarbejde. Indtil da vil det gro meget og der vil blive klippet gangstier ind i græsarealerne på Tårnvej 24. Områder som alle er velkomne til at gå en tur i – både før og efter anlæggelsen.

”Vi glæder os over muligheden for at anlægge noget der både er godt for naturen, og som samtidigt er en god forretning for GEV. Vi sparer en masse tid, som vi kan bruge på andre områder i dagligdagen. Vi er dog også klar over, at dette ikke er et kæmpe projekt, som alene forandrer en masse for biodiversiteten, men vores grønne strategi er tydelig og vi tror på, at vi for hvert lille skridt er med til at skubbe på og vise andre, at det kan give god mening at kigge ind i, udtaler direktør ved GEV, René Heiselberg Gier, og understreger derefter, at der vil komme flere projekter som dette i fremtiden:

”Vores indstilling er, at vi sidestiller grøn omstilling med pris. Det vil sige, at vi gerne vælger den grønne løsning, også selvom det i enkelte tilfælde er en smule dyrere i første omgang. Vi har sat klare mål for fremtidens GEV – og de mål kræver, at vi sætter ind på mange forskellige områder – stort som småt!”

 

Yderligere information kan fås ved at kontakte:

Camilla Damgård, Bæredygtighedsassistent ved GEV

cd@gev.dk, M: 93 39 10 56

Oversigtsplan
biodiversitet
Maj2021
Juli2021