Følg GEV

7.500 kubikmeter varmt vand skal stabilisere fjernvarmenettet i Grindsted

Snart dukker der en ny høj konstruktion op på Tårnvej 24 i Grindsted. Den bliver lige præcis 28 meter høj, får en diameter på 18 meter og er formet som en cylinder. Det er en ny akkumuleringstank, som skal etableres. Den er endnu et tiltag til, at GEV også i fremtiden leverer så billig og stabil fjernvarme som muligt til de nuværende fjernvarmekunder i Grindsted.

Det er ikke til at se fra gaden endnu, men snart bliver baggården på Tårnvej 24 omdannet til en byggeplads. Med afspærringer, tunge køretøjer og stilladser. Etableringen af en ny akkumuleringstank begynder i starten af 2024 og skal bidrage til mere klimavenlig fjernvarme.

Johannes Grøn er maskinmester ved GEV, og arbejder med driftsplanlægningen af GEVs fjernvarme til daglig. Han har fokus på billig og fossilfri fjernvarme til vores nuværende forbrugere sammen med sine kollegaer. Vi har derfor spurgt ham til den nye akkumuleringstank.

Hvorfor vælger GEV at investere i en ny akkumuleringstank?

“En ny akkumuleringstank er en investering i fremtiden, hvor varmeproduktionen bliver mere elektrificeret og fleksibel afhængig af elmarkedet. I dag har vi et elmarked, der er meget flygtigt og afhængig af hvor meget sol- og vindenergi, som er i nettet. Det ses også på elprisen, der er typisk lav, når der er meget vedvarende energi i nettet. Mere tankkapacitet gør det muligt for os, at vi kan have vores nuværende elkedel på Tårnvej endnu mere i gang. Men også i fremtiden vil nye el-anlæg kunne udnytte akkumuleringstankens kapacitet til at levere billig varme til vores kunder. Den nuværende tank er fra 1994 og blev oprindeligt bygget til at akkumulere varme fra de to gasmotorer på Tårnvej. I dag er varmekilden vores 12 megawatt elkedel, som i de sidste mange år, har lavet meget billig varme takket været vores nuværende akkumuleringstank.”


Hvorfor er det nødvendigt med en ny akkumuleringstank? Er den gamle ikke effektiv mere?

”Vi er meget tilfredse med den nuværende tank, den skaber god værdi. Og det er også en del af grundlaget for beslutningen om indkøb af den nye tank. Men vi ser også mulighed for, at vi med en ekstra tank, især om sommeren, kan få mere drift med vores elkedel. Dér har vi en del udfordringer

med, at vi ikke kan opmagasinere nok varme.”


Hvornår skal den nye akkumuleringstank tages i brug?

”Fundamentet til tanken er etableret. Så der er lavet en god bund, der kan holde til 7,5 millioner liter vand. Så begynder firmaet Steel Tank at gå i gang med etableringen af akkumuleringstanken. Derefter skal isolatører isolere tanken, og til sidst skal vi have fyldt den med vand. Tanken kommer til at ligne en tro kopi af den nuværende akkumuleringstank på Tårnvej 24. Efter planen skal den være klar til at blive taget i brug til efteråret 2024.”

Hvad er en akkumuleringstank?

· En akkumuleringstank fungerer ved at være koblet på en varmeproducerende enhed. For eksempel en meget stor elkedel. Elkedlen aftager strøm fra nettet af, når prisen er fordelagtig i forhold til at lave billig varme. Elkedlen kan også afbalancere elnettet, så der ikke bliver overproduktion af el.

· Elkedlen varmer vandet op og sender det over til lagring på akkumuleringstanken. Og så kan det varme vand sendes ud i byen, når

der er behov for det.

· Varmen lægger sig i den øverste del af tanken og det kølige vand lægger sig i bunden.

· Den nye akkumuleringstank bliver koblet på den eksisterende elkedel på Tårnvej 24. Elkedlen kan producere nok varmt vand til begge akkumuleringstanke.

Hvilken indflydelse forventes det, at den nye akkumuleringstank vil have på fjernvarmepriserne, og hvordan

vil dette påvirke forbrugerne?

”Vi har flere forskellige enheder, og vi drifter dem afhængigt af situationen på elmarkedet. Det ændrer

sig meget fra time til time. Med en ny akkumuleringstank kommer vi til at akkumulere endnu mere billig varme, som vi kan trække fra elnettet, især i foråret, sommeren og efteråret, hvor vi får meget drift med vores elkedel på grund af, at der er meget sol- og vindenergi på de tidspunkter. Vi gør dermed alt, hvad vi kan, for at holde prisen så lav som muligt på fjernvarmen.”


Hvordan fylder man en tank med 7.500.000 liter vand?

”Vandet skal behandles inden det kommer på tanken. Det gør vi på et vandbehandlingsanlæg, hvor vi blandt andet afkalker vandet og fjerner ilt. På Tårnvej kan vi producere 1 kubikmeter i timen med vores eget vandbehandlingsanlæg. Men når vi skal bruge 7.500.000 liter vand, så tager det frygteligt lang tid at producere. Vi regnede det ud til at tage lidt under 1 år med den hastighed. Så løsningen bliver at leje en container med et vandbehandlingsanlæg i, som kan producere op til 20 kubikmeter i timen. Så tager det omkring 2 uger at fylde akkumuleringstanken op.”

Fakta

· Det er Tjæreborg Industri der har totalentreprisen for projektet.

· Steel Tank fra Esbjerg laver selve ståltanken og CH Industri står for isoleringen af den.

· De to tanke kan lagre hele Grindsteds varmeforbrug i to dage her om vinteren.


© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights